Aktualności
Konkursy
12 Lutego
Opublikowano: 2020-02-12

Laureaci konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki

Absolwentki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zostały laureatkami Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki.

Organizatorem konkursku jest krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Matematycznego. W konkursie biorą udział prace o istotnym znaczeniu dla dydaktyki matematyki, w szczególności: prace magisterskie, prace licencjackie, publikacje. W XX edycji przyznano trzy nagrody i jedno wyróżnienie.

I nagrodę otrzymała Agnieszka Polak, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, za pracę magisterską pt. „»Myśląca klasa« Petera Liljedahla jako sposób realizacji wybranych zagadnień dotyczących ciągów” (promotor: prof. dr hab. Tomasz Szemberg). II nagroda trafiła do Katarzyny Szczepaniak, również absolwentki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, za pracę magisterską pt. „Wybrane tematy z trygonometrii w myślącej klasie” (promotor: prof. dr hab. Tomasz Szemberg). Laureatką III nagrody została Amanda Weronika Lewandowska, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, za pracę magisterską pt. „Matura rozszerzona z matematyki – analiza jakościowa wybranych rozwiązań zadań” (promotor: dr Edyta Juskowiak).

Jury przyznało także wyróżnienie Piotrowi Buremu, absolwentowi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, za pracę magisterską pt. „Najważniejsze własności liczby e oraz π. Od definicji do przestępności” (promotor: dr Zdzisław Pogoda).

Patronka nagrody – Anna Zofia Krygowska – była profesorem nauk matematycznych w zakresie dydaktyki matematyki, przez większość kariery zawodowej związaną z Wyższą Szkołą Pedagogiczną (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. Jej przełomowy referat wygłoszony w 1965 roku w Instytucie Matematyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (później przetłumaczony na inne języki i rozpowszechniony) uznaje się za początek krakowskiej szkoły dydaktyki matematyki, a ją samą jako jedną z twórczyń nowoczesnej dydaktyki matematyki rozumianej jako dyscyplina naukowa.

MK, źródło: PTM

Dyskusja (0 komentarzy)