Aktualności
Konkursy
15 Marca
Opublikowano: 2018-03-15

Laureaci konkursu im. Ks. Prof. Hieronima Feichta

Od 1999 roku Związek Kompozytorów Polskich organizuje konkurs o Nagrodę im. Księdza Profesora Hieronima Feichta. Nagradzane są prace naukowe z dziedziny muzykologii.

W tegorocznej, 18. już edycji konkursu jury jednogłośnie postanowiło przyznać Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta ex aequo Grzegorzowi Joachimiakowi z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego za pracę Rękopiśmienne tabulatury lutniowe z I połowy XVIII wieku ze zbiorów cystersów z Krzeszowa. Repertuar – praktyka wykonawcza – mecenat artystyczny i Ilonie Iwańskiej z Akademii Muzycznej w Krakowie za pracę Ekspresywno-semantyczny aspekt tonalności. W kręgu liryki wokalnej modernizmu.

Przyznano także dwa wyróżnienia: Michałowi Piekarskiemu z Instytutu Historii Nauki PAN za książkę Przerwany kontrapunkt. Adolf Chybiński i początki polskiej muzykologii we Lwowie 1912–1944 oraz Andrzejowi Godkowi z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę Studia nad repertuarem pseudochorałowych opracowań ordinarium missae zachowanym w osiemnastowiecznych rękopisach z krakowskich bibliotek i archiwów.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 25 października 2018 roku w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie.

JK

(źródło: ZKP)

Dyskusja (0 komentarzy)