Aktualności
Konkursy
08 Kwietnia
Opublikowano: 2021-04-08

Laureaci konkursu na najlepsze prace w dziedzinie geoinformacji

Minister rozwoju, pracy i technologii, nagrodził autorów najlepszych prac w dziedzinie geoinformacji.

Na ogłoszony w ubiegłym roku konkurs o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii wpłynęło 21 prac, w tym 11 dyplomowych (8 magisterskich i 3 inżynierskie) i 5 doktorskich. Nadesłano także jedną publikację oraz 4 innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji, ale w tych kategoriach jury postanowiło nie przyznawać nagrody. Wśród wyróżnionych dominują autorzy prac obronionych na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Laureatami konkursu zostali:

I. Nagroda Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w kategorii prace inżynierskie:

  1. „Opracowanie narzędzia do analizy statystycznej zależności temperatury powierzchni obszaru zurbanizowanego i wskaźników stanu zagospodarowania przestrzennego” – autor: Szymon Klimont, promotor: dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.
  2. „Wizualizacja Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej przy użyciu wybranego silnika gier” – autor: Hubert Janicki, promotor: dr inż. Jacek Bernard Marciniak, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

II. Nagroda Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w kategorii prace magisterskie:

  1. „Ocena efektywności paneli fotowoltaicznych na przystankach komunikacji miejskiej z zastosowaniem analiz przestrzennych 3D” – autor: Kamila Maria Waksmundzka, promotor: dr inż. Anna Fijałkowska, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.
  2. „Symulacja komputerowa pożaru lasu w programie FlamMap6 z wykorzystaniem cech drzewostanu określonych na podstawie chmur punktów lotniczego skanowania laserowego” – autor: Karol Wieczorek, promotor: dr inż. Paweł Hawryło, Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
  3. „Wykonanie aplikacji mobilnej służącej do aktualizacji informacji o bazie punktów państwowej osnowy wysokościowej, a także ułatwiającej lokalizację tych punktów w terenie” – autorki: Klaudia Wójcik i Wioletta Ślusarczyk, promotor: dr inż. Anna Przewięźlikowska, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie.
  4. „Opracowanie metodyki wyznaczania ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych z wykorzystaniem narzędzi GIS” – autor: Anna Gregorczyk, promotor: dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

III. Nagroda Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w kategorii rozprawy doktorskie:

  1. „Application of airborne laser scanning data for the identification of landslide areas (Wykorzystanie danych lotniczego skaningu laserowego do identyfikacji obszarów osuwiskowych)” – autor: Kamila Pawłuszek-Filipiak, promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski, Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
  2. „Rozwój przestrzenny małych miast województwa pomorskiego w kontekście procesu metropolizacji” – autor: Hanna Obracht-Prondzyńska, promotor: dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej.
  3. „Metoda wyznaczania zasobów terenów inwestycyjnych” – autor: Anita Kukulska-Kozieł, promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)