Aktualności
Konkursy
19 Grudnia
Opublikowano: 2019-12-19

Laureaci konkursu na najlepsze prace z zakresu marketingu, handlu i konsumpcji

Elżbieta Baron z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Magdalena Anna Sprawka z Uniwersytetu Warszawskiego zostały zwyciężczyniami ogólnopolskiego konkursu Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu na najlepszą pracę magisterską i licencjacką z zakresu marketingu, handlu i konsumpcji. 

Celem zorganizowanego już po raz piąty konkursu była popularyzacja problematyki  marketingu, handlu lub konsumpcji w środowisku akademickim jako zagadnień kluczowych dla rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw i polskiej gospodarki, a także zachęcanie studentów do podejmowania i zgłębiania tej problematyki. W konkursie mogli wziąć udział absolwenci pierwszego i drugiego stopnia studiów uczelni publicznych, jak i niepublicznych, którzy przygotowali swoją pracę dyplomową z zakresu marketingu, handlu lub konsumpcji oraz w 2019 roku pomyślnie zdali egzamin dyplomowy. Na konkurs mogły być zgłaszane prace napisane zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

W kategorii prac magisterskich I zajęła Elżbieta Baron, autorka pracy „Zakupy impulsowe w Internecie na przykładzie aplikacji Instagram”, napisanej pod kierunkiem dr hab. Barbary Borusiak, prof. UEP i obronionej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Wyróżnienia zdobyli:

  • mgr Anna Cygan za pracę „Etyka przekazu reklamowego i jej wpływ na kształtowanie wizerunku marki w świetle badań własnych” (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, promotor: prof. dr hab. Jan W. Wiktor);
  • mgr Kamil Karasek za pracę „Efekt kraju pochodzenia na przykładzie marki Volvo. Analiza porównawcza konsumentów na rynku polskim oraz chińskim” (Uniwersytet Warszawski, promotor: prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz).

W kategorii prac licencjackich zwyciężczynią została Magdalena Anna Sprawka, której praca pt. „Sport celebrity endorsement jako element komunikacji marketingowej na przykładzie kampanii promocyjnej Lecha Free #możeszwszystko” powstała na Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem dr hab. Anny Jupowicz-Ginalskiej.

Wyróżnienia zdobyły:

  • Paulina Niedziałek za pracę „Źródła informacji w procesie decyzyjnym na rynku motoryzacyjnym” (Politechnika Lubelska, promotor: dr inż. Marcin Gąsior);
  • Agata Kossowska za pracę „Marketing doświadczeń w procesie kreowania wizerunku marek korporacyjnych na przykładzie przedsiębiorstwa IKEA Group” (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, promotor: dr Sylwia Wrona);
  • Natalia Król za pracę „Wpływ informacji o owocach i warzywach na decyzje zakupowe konsumentów” (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, promotor: dr hab. Renata Nestorowicz, prof. UEP).

MK

Dyskusja (0 komentarzy)