Aktualności
Konkursy
02 Października
Opublikowano: 2020-10-02

Laureaci konkursu na najlepsze prace z zakresu statystyki

Absolwentki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Uniwersytetu Warszawskiego zdobyły główne nagrody w konkursie Prezesa GUS na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki.

Do konkursu zostało zgłoszonych 16 prac magisterskich oraz 21 prac doktorskich, obronionych na uczelniach publicznych i niepublicznych w roku akademickim 2018/2019. Oceniano m.in. teorio-poznawcze znaczenie pracy, znaczenie pracy z punktu widzenia praktyki – zwłaszcza Głównego Urzędu Statystycznego, stopień oryginalności opracowania tematu, stopień trudności opracowania tematu czy stopień wykorzystania empirycznych materiałów źródłowych.

Decyzją komitetu konkursowego I miejsce w kategorii: najlepsza praca magisterska oraz nagrodę w wysokości 5 tys. zł otrzymała Katarzyna Pawlukiewiczz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za pracę „Estymacja liczby cudzoziemców nielegalnie przebywających w Polsce z wykorzystaniem hierarchicznego modelu Gamma-Poissona”. II miejsce w tej kategorii (3 tys. zł) przyznano Annie Kierczyńskiej z Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej za pracę „Typologia powiatów Polski ze względu na zmienność rozwoju ekonomicznego i społecznego w latach 2002–2016”, a III miejsce (2 tys. zł) Władysławowi Gładyszowiz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za pracę „Rynek dla »lemingów« czy »pelikanów«? Analiza efektów stadnych w segmencie funduszy inwestycyjnych”.

W konkursie na najlepszą pracę doktorską z zakresu statystyki w roku akademickim 2018/2019 I miejsce oraz nagrodę w wysokości 10 tys. zł zdobyła Paulina Ziembińska z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę „Analiza prognoz makroekonomicznych dla polskiej gospodarki z uwzględnieniem procesu rewizji danych”. II miejsce (7 tys. zł) zajął Tomasz Bąk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach za pracę „Metody losowania prób przestrzennych w badaniach ekonomicznych”, zaś III miejsce (5 tys. zł) – Jagoda Kaszowska-Mojsa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, za pracę „The role of systemic risk in the origin, course and effects of financial crisis in the EU countries”.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)