Aktualności
Konkursy
04 Lutego
Źródło: www.migracje.uw.edu.pl
Opublikowano: 2021-02-04

Laureaci konkursu na prace dotyczące migracji

Rozstrzygnięto drugą edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską dotyczącą tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory im. Joanny Matejko.

Celem konkursu jest wsparcie badaczy zajmujących się tematyką migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory, będących na wstępnym etapie kariery naukowej, oraz promocja wyników ich prac. W II edycji wpłynęło 13 prac, z czego 9 doktorskich i 4 magisterskie.

W kategorii najlepsza rozprawa doktorska nagrodę w wysokości 5 tys. zł przyznano dr Anicie Brzozowskiej z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego za pracę Małżeństwa mieszane a struktura społeczna i integracja imigrantów. Przypadek małżeństw polsko-ukraińskich w Polsce napisaną pod kierunkiem dr. hab. Sławomira Łodzińskiego, prof. UW i dr hab. Aleksandry Grzymały-Kazłowskiej.

Z kolei wśród prac magisterskich za najlepszą uznano PANY. Relacje polsko-ukraińskie w soczewce migracji zarobkowej. Ujęcie (post)kolonialne autorstwa Ireny Teleżyńskiej z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytet Warszawski (promotorka: dr hab. Agnieszka Halemba), która w nagrodę otrzymała 2 tys. zł.

Dodatkowo Kapituła zdecydowała o przyznaniu dwóch wyróżnień, które otrzymali: dr Stella Strzemecka (Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego za rozprawę doktorską Uwarunkowania procesu adaptacji dzieci polskich migrantów. Na przykładzie badań w Norwegii oraz Rashid Hayman (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) za pracę magisterską Autoetnograficzna restorspekcja emigracji z Bliskiego Wschodu do Europy.

Fundatorką nagród w konkursie jest Agnieszka Matejko, córka dr Joanny Matejko, polskiej historyczki i działaczki polonijnej, badającej dzieje polskiej diaspory w Kanadzie i rozwój polityki imigracyjnej tego kraju. Patronat nad konkursem objął Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, który w swych działaniach podejmuje interdyscyplinarną problematykę procesów migracji międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem migracji doświadczanych przez Polskę, zarówno emigracji, jak i imigracji. Organizatorami konkursu były: Ośrodek Badań nad Migracjami – Uniwersytet Warszawski oraz Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami.

MK, źródło: OBM UW

Dyskusja (0 komentarzy)