Aktualności
Konkursy
11 Stycznia
Opublikowano: 2022-01-11

Laureaci konkursu Uniwersalia 2.1

Ponad milion zł trafi w sumie do laureatów rozstrzygniętego właśnie konkursu Narodowego Programu Rozwoju HumanistykiZwycięzców wyłoniono spośród 18 zgłoszeń.

W rozstrzygniętym właśnie module Uniwersalia 2.1 złożono 18 wniosków. Na podstawie rekomendacji Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, minister edukacji i nauki zakwalifikował do finansowania 12 najlepiej ocenionych projektów na łączną kwotę 1 076 886 zł. Najwyższą kwotę – 153 tys. zł – przyznano badaczom z Uniwersytetu Warszawskiego na realizację tłumaczenia na angielski monografii „Reformacja w Polsce a dziedzictwo Erazma z Rotterdamu”. Na tej samej uczelni będzie także realizowany projekt „Przekład na język angielski wraz z publikacją monografii Ewy Szczęsnej »Cyfrowa semiopoetyka«” (90,9 tys. zł).

Do sfinansowania skierowano także aż cztery projekty z Uniwersytetu Jagiellońskiego:

  • „Romantyzm, czy inter esse” (70 tys. zł)
  • „Przekład na język francuski oraz wydanie monografii Renaty Suchowiejko, »Muzyczny Paryż à la polonaise w okresie międzywojennym. Artyści, wydarzenia, konteksty«” (95 tys. zł)
  • „Kantor. Non/Presence” (102 tys. zł)
  • „Somatopoetyka – afekty – wyobrażenia” (60 tys. zł)

Pozostali beneficjenci to naukowcy z: Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk.

Celem Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki jest uzupełnienie polskiego systemu grantowego o finansowanie projektów, na które nie można uzyskać środków z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz z funduszy europejskich. Są to projekty wieloletnie, trwające czasem kilkanaście i więcej lat, polegające na tworzeniu naukowych publikacji dokumentacyjnych, słownikowych, bibliograficznych, krytycznych wydań źródeł i utworów literackich oraz kompendiów wiedzy o charakterze syntetycznym i encyklopedycznym (moduł Dziedzictwo narodowe). Program ma także upowszechniać osiągnięcia polskiej humanistyki naukowej w świecie (moduł Uniwersalia.1), umożliwić stabilizację wyspecjalizowanych, edytorskich zespołów badawczych oraz finansowanie projektów obejmujących naukowe wydania krytyczne, przekłady na język polski wraz z naukowym opracowaniem edytorskim najważniejszych dzieł należących do kultury światowej (moduł Uniwersalia.2). Ponadto w Programie znajduje się moduł Fundamenty, w ramach którego minister może zaproponować finansowanie projektów dotyczących tematów istotnych dla humanistyki ze względu na politykę państwa.

MK

Lista wniosków zakwalifikowanych do finansowania

 

Dyskusja (0 komentarzy)