Aktualności
Konkursy
30 Lipca
Opublikowano: 2021-07-30

Laureaci konkursu Uniwersalia 2.1

Blisko 2 mln zł trafi w sumie do laureatów rozstrzygniętego właśnie konkursu Narodowego Programu Rozwoju HumanistykiZwycięzców wyłoniono spośród 25 zgłoszeń.

W rozstrzygniętym właśnie module Uniwersalia 2.1 złożono 25 wniosków. Na podstawie rekomendacji Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, minister edukacji i nauki zakwalifikował do finansowania 19 najlepiej ocenionych projektów na łączną kwotę 1 994 953,51 zł. Najwyższą kwotę – prawie 370 tys. zł – przyznano na realizację projektu „Polish Men and Masculinities. Przekład i edycja w języku angielskim wyboru prac z serii wydawniczej »Studia o Męskości«” z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego.

Po trzy granty otrzymali badacze z Uniwersytetu Warszawskiego:

  • Die gotische Sakralbaukunst in Schlesien 1200–1420 – przekład na język niemiecki i wydanie książki dr. hab. Jakuba Adamskiego „Gotycka architektura sakralna na Śląsku w latach 1200–1420”;
  • Tłumaczenie na język angielski monografii Jerzego Kochanowskiego „Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956–1957”;
  • Tłumaczenie na język angielski monografii Artura Markowskiego: „Przemoc antyżydowska i wyobrażenia
    społeczne. Pogrom białostocki 1906 roku”;

oraz Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk:

  • Anglojęzyczna edycja monografii Ryszarda Nycza „Kultura jako czasownik. Sondowanie nowej humanistyki”;
  • Angielskie wydanie monografii „Błądzące słowa: Jacques Rancière i filozofia literatury” w Wydawnictwie Peter Lang;
  • Anglojęzyczna edycja monografii „Historia literatury polskiej” Anny Nasiłowskiej w wydawnictwie Academic Studies Press.

Pozostali beneficjenci to naukowcy z: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu jagiellońskiego, Instytutu Slawistyki PAN, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego i Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Celem Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki jest uzupełnienie polskiego systemu grantowego o finansowanie projektów, na które nie można uzyskać środków z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz z funduszy europejskich. Są to projekty wieloletnie, trwające czasem kilkanaście i więcej lat, polegające na tworzeniu naukowych publikacji dokumentacyjnych, słownikowych, bibliograficznych, krytycznych wydań źródeł i utworów literackich oraz kompendiów wiedzy o charakterze syntetycznym i encyklopedycznym (moduł Dziedzictwo narodowe). Program ma także upowszechniać osiągnięcia polskiej humanistyki naukowej w świecie (moduł Uniwersalia.1), umożliwić stabilizację wyspecjalizowanych, edytorskich zespołów badawczych oraz finansowanie projektów obejmujących naukowe wydania krytyczne, przekłady na język polski wraz z naukowym opracowaniem edytorskim najważniejszych dzieł należących do kultury światowej (moduł Uniwersalia.2). Ponadto w Programie znajduje się moduł Fundamenty, w ramach którego minister może zaproponować finansowanie projektów dotyczących tematów istotnych dla humanistyki ze względu na politykę państwa.

MK

Lista wniosków zakwalifikowanych do finansowania

NPRH zintegrował środowisko humanistyczne – rozmowa z prof. Włodzimierzem Boleckim, przewodniczącym Rady NPRH

Dyskusja (0 komentarzy)