Aktualności
Konkursy
01 Kwietnia
Opublikowano: 2022-04-01

Laureaci konkursu Uniwersalia 2.2

Prawie 2 mln zł trafi w sumie do laureatów rozstrzygniętego właśnie konkursu Narodowego Programu Rozwoju HumanistykiZwycięzców wyłoniono spośród 17 zgłoszeń.

Przedmiotem badań w module Uniwersalia 2.2 mogą być teksty źródłowe lub literackie, nietłumaczone dotąd na język polski, lub manuskrypty albo dzieła wymagające nowych badań translatorskich. Wynikiem badań musi być oryginalne, edytorskie opracowanie tekstu w formie rozbudowanego aparatu krytycznego, a w szczególności filologicznego, bibliograficznego, historycznego czy interpretacyjnego, uzasadniające miejsce dzieła w humanistyce światowej oraz tworzące nową wiedzę na jego temat o znaczeniu międzynarodowym, w tym oryginalny przekład.

W rozstrzygniętym właśnie 10 konkursie złożono 17 wniosków. Na podstawie rekomendacji Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, minister edukacji i nauki zakwalifikował do finansowania 8 najlepiej ocenionych projektów na łączną kwotę 1 848 741,44 zł. Najwyższą kwotę – prawie 569 tys. zł – przyznano na realizację projektu „Świadkowie transformacji. Europejskie źródła monastyczne kultury średniowiecznej w Polsce” z Uniwersytetu Warszawskiego. Na tej samej uczelni zrealizowany będzie jeszcze jeden grant: „Tłumaczenie i edycja krytyczna »Prose nelle quali si ragiona della volgar lingua« Pietra Bemba” (161 tys. zł).

Pozostali beneficjenci wywodzą się z: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Fundacji Terytoria Książki.

Celem Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki jest uzupełnienie polskiego systemu grantowego o finansowanie projektów, na które nie można uzyskać środków z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz z funduszy europejskich. Są to projekty wieloletnie, trwające czasem kilkanaście i więcej lat, polegające na tworzeniu naukowych publikacji dokumentacyjnych, słownikowych, bibliograficznych, krytycznych wydań źródeł i utworów literackich oraz kompendiów wiedzy o charakterze syntetycznym i encyklopedycznym (moduł Dziedzictwo narodowe). Program ma także upowszechniać osiągnięcia polskiej humanistyki naukowej w świecie (moduł Uniwersalia.1), umożliwić stabilizację wyspecjalizowanych, edytorskich zespołów badawczych oraz finansowanie projektów obejmujących naukowe wydania krytyczne, przekłady na język polski wraz z naukowym opracowaniem edytorskim najważniejszych dzieł należących do kultury światowej (moduł Uniwersalia.2). Ponadto w Programie znajduje się moduł Fundamenty, w ramach którego minister może zaproponować finansowanie projektów dotyczących tematów istotnych dla humanistyki ze względu na politykę państwa.

MK

Lista wniosków zakwalifikowanych do finansowania

Dyskusja (0 komentarzy)