Aktualności
Konkursy
08 Marca
Źródło: NOT
Opublikowano: 2019-03-08

Laureaci plebiscytu Złoty Inżynier

Z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy odbyła się uroczysta gala XXV plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera „Przeglądu Technicznego”. Młodzi, wyróżnieni, srebrni, złoci i diamentowi inżynierowie odebrali laury w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Nagrodzono także Honorowych Inżynierów tej edycji oraz trzech Złotych Inżynierów Ćwierćwiecza.

Finał plebiscytu o tytuł „Złotego Inżyniera” był świętem środowiska technicznego, a jubileuszowa edycja dodała mu tylko specjalnego znaczenia. Na łamach 153-letniego „Przeglądu Technicznego” niejednokrotnie opisywano sukcesy polskich inżynierów w różnych okresach historii, nie zapominając o uwarunkowaniach, w jakich przyszło im działać. Każdego roku dyplomy i statuetki odbierali polscy inżynierowie wybrani przez czytelników spośród kandydatów prezentowanych na łamach pisma. Oto lista tegorocznych laureatów:

MŁODY INŻYNIER

 • mgr inż. Adam Gabryś – absolwent Politechniki Warszawskiej, mechanik, zastępca dyrektora technicznego w spółce ASMET w Regułach koło Warszawy. Jego szef – Andrzej Sajnaga (Diamentowy Inżynier 2014) – najbardziej docenia go za stworzenie nowoczesnego centrum logistyki w spółce;
 • dr hab. inż. Marcin Hołub – elektryk po Politechnice Szczecińskiej, który na swoim koncie ma już osiem patentów i stopień doktora habilitowanego. Prowadzi pracę z dziedziny energoelektroniki oraz technologicznych zastosowań systemów plazmy niskotemperaturowej;
 • mgr inż. Paweł Mularczyk – mechanik specjalizujący się w urządzeniach pomiarowych w gazownictwie, absolwent Politechniki Śląskiej. Jest menedżerem Produktu w Zakładzie Wytwórczym Urządzeń Gazowniczych INTERGAZ sp. z o. o. w Tarnowskich Górach. Opracował i uruchomił pierwszy w Polsce kompletny układ zasilania gazem turbiny parowej o mocy 460 MW.

WYRÓŻNIENI

 • dr inż. Katarzyna Leszczyńska-Sejda – absolwentka Politechniki Śląskiej. Kieruje Zakładem Hydrometalurgii Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach. Niedawno odbierała nagrodę w Konkursie „Kobieta Wynalazca” jako współautorka technologii odzysku renu w należącej do KGHM Hucie Głogów. Dzięki jej pomysłom Polska stała się trzecim producentem renu na świecie;
 • mgr inż. Zbigniew Nowiński – właściciel firmy AGROMAX Brodnica, mechanik po Politechnice Warszawskiej. Promotor ekologicznych rozwiązań w kujawskich domach. Nowoczesne kotły opalane ekogroszkiem wprowadził w gminie Brodnica zanim w wielkich miastach zaczęto o nich mówić;
 • mgr inż. Krzysztof Rosołowski – absolwent Politechniki Śląskiej, obecnie kierownik montażu w tyskim zakładzie spółki Fiat Chrysler Automobiles. Jest to kreatywny inżynier z zakresu cyfryzacji procesów montażu, technologii produkcji w formacie 3D oraz Przemysłu 4.0;
 • mgr inż. Krzysztof Różewicz – absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy (obecnie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy) wyróżnienie w kategorii infrastruktura. Jest prezesem i dyrektorem zarządzającym w Instytucie Badawczym Ochronnych Systemów IBOS sp. z o. o. w Inowrocławiu. Interdyscyplinarną wiedzę techniczną i ekonomiczną oraz umiejętności menedżerskie wykorzystuje pracując na odpowiedzialnych stanowiskach;
 • Janusz Zalarski, kategoria high-tech. Technik przetwórstwa spożywczego, właściciel firmy Płatek w Nowej Wsi Szlacheckiej koło Krakowa. Odbierał już wiele nagród za troskę o jakość polskich wędlin, oddającą smak z przeszłości. stosując nowe technologie, dba jednocześnie o zachowanie tradycji ojców i dziadków.

SREBRNY INŻYNIER

 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Banasik – kategoria nauka. Absolwent SGGW, prorektor tej uczelni ds. rozwoju. Opracował model matematyczny sedymentogramu, zwiększającego dokładność obliczania zanieczyszczeń, który umożliwia szybsze i tańsze uzdatnianie wód w rzekach po groźnych powodziach;
 • mgr inż. Janusz Bańkowski – leśnik po Akademii Rolniczej w Poznaniu, dyrektor Oddziału Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Brzegu. Projektuje funkcjonowanie lasów tak, żeby zachować jego walory przyrodnicze i produkcję surowca. Aktywny działacz Ligii Ochrony Przyrody;
 • dr inż. Krzysztof Brodzik – kategoria high-tech. Chemik po Politechnice Wrocławskiej, kierownik Zakładu Materiałoznawstwa, sekretarz Rady Naukowej – Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL sp. z o.o. w Bielsku Białej, którego właścicielami są jego pracownicy. W badaniach aut wdrożył wiele nowych technologii;
 • dr hab. inż. Tomasz Chmielewski – mechanik, absolwent Politechniki Warszawskiej, profesor tej uczelni. Dyrektor Instytutu Technik Wytwarzania na Wydziale Inżynierii Produkcji. Opracował i wdrożył wiele innowacyjnych rozwiązań w spawalnictwie, otrzymał dyplom międzynarodowego inżyniera spawalnictwa;
 • mgr inż. Waldemar Żółcik – rolnik po SGGW, prezes rodzinnej spółki ACTiV w Belsku Dużym blisko Grójca. Prezesuje także grupie producenckiej sadowników, posiadających ok. 1000 ha sadów. Tę grupę stworzył nie przewidując embarga Rosji na owoce z Polski. Dzięki produkcji soków producenci jabłek uniknęli kłopotów po jego wprowadzeniu;
 • dr inż. Henryk Żurawski – wyróżniony za jakość. Absolwent Akademii Rolniczej w Szczecinie, spożywca, dyrektor Zakładu Przetwórstwa Mięsnego w Nakle n. Notecią. Dr Żurawski działając z myślą o zdrowiu, poprawia jakość polskich wędlin. Tradycyjną saletrę (azotany) zmienia na serwatkę.

ZŁOTY INŻYNIER

 • inż. Krzysztof Grządziel – ceramik po AGH, który, gdy w POLMOS-ach zabrakło zakrętek na butelki, uruchomił ich produkcję w hali upadłej fabryki. Laury otrzyma podczas IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich w Krakowie;
 • dr inż. Wiesław Krzymień – kategoria nauka za eliminację drgań w kilku modelach samolotów zaprojektowanych i produkowanych w Polsce. Mechanik po Politechnice Warszawskiej, pasjonat techniki modelarskiej, kierownik pracowni w Instytucie Lotnictwa w Warszawie;
 • dr inż. Benedykt Roźmiarek –  kategoria jakość. Absolwent wydziałów leśnych w Warszawie i Poznaniu, dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie koło Kalisza. Łączy kilka pasji: leśnika – miłośnika przyrody, muzealnika zatroskanego o zabytkowy pałac, edukatora młodzieży i propagatora szeroko pojętej jakości;
 • mgr inż. Jan Siwiński – kategoria ekologia. Energetyk po Politechnice Warszawskiej, prezes zarządu Ecoenergia Sp. z o.o. w Warszawie. Wspólnie z twórcą tej firmy, wynalazcą Andrzejem Kulpą wdrażają proekologiczne technologie ograniczające emisje tlenków azotu i innych szkodliwych substancji w polskiej energetyce węglowej. Służą pomocą tym, co produkują tzw. zieloną energię;
 • Józef Sztorc – kategoria nauka. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej, od dwóch lat Członek Ukraińskiej Akademii Nauk. Jest twórcą, zatrudniających osoby Niepełnosprawne, Tarnowskich Zakładów Osprzętu Elektrycznego TAREL w Tarnowie. Ponadto to główny współwłaściciel znanych zakładów POLAM Nakło oraz HORTINO Leżajsk.

DIAMENTOWY INŻYNIER

 • mgr inż. Józef Siwiec – ceramik po Akademii Górniczo-Hutniczej wybitny menedżer, prezes zarządu Zakładów Magnezytowych Ropczyce SA w Ropczycach. Prezesem firmy produkującej materiały ogniotrwałe dla hutnictwa został, gdy polskie huty przestawały być polskie, a w tych, co pozostały, produkcje wygaszano lub ograniczano. Wyszukał jednak inwestora strategicznego dla spółki, wprowadził jej akcje do obrotu publicznego i znalazł nabywców na specyficzne produkty w 40 krajach świata.

HONOROWY INŻYNIER

 • dr inż. Jerzy Kwieciński – absolwent Politechniki Warszawskiej, doktor nauk technicznych po MBA. Od 1993 roku zajmuje się programami finansowanymi z funduszy europejskich. W latach 2003–2005 prezes Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości. W 2005 r. obejmuje funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Od 2018 roku Minister Inwestycji i Rozwoju.
 • prof. dr hab. inż. lek. med. Grzegorz Pawlicki – absolwent Politechniki Warszawskiej oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczeń prof. Cezarego Pawłowskiego, asystenta Marii Skłodowskiej-Curie. Twórca kierunku studiów „inżynieria biomedyczna”. Wieloletni konsultant krajowy Ministra Zdrowia w dziedzinie Inżynierii Medycznej. Współpracownicy i wychowankowie mówią żartobliwie o Profesorze, że to najlepszy lekarz wśród inżynierów i jednocześnie najlepszy inżynier wśród lekarzy.

ZŁOTY INŻYNIER ĆWIERĆWIECZA

 • prof. dr hab. inż. Michał Kleiber – absolwent Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Matematyk, informatyk, mechanik, profesor nauk technicznych, nauczyciel akademicki. Minister Nauki w latach 2001–2005, Prezes PAN w latach 2007–2015, Członek Kapituły Orła Białego. Autor kilkuset publikacji naukowych i kilku książek poświęconych zastosowaniom nowoczesnych metod komputerowych w badaniach naukowych, technice i medycynie;
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Śmieszek – absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej, wybitny naukowiec i menedżer, specjalista metalurg, dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych w latach 1975–2018, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych. Za swą działalność naukową został uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi, resortowymi i towarzystw naukowych;
 • mgr inż. Andrzej Sajnaga – absolwent Politechniki Warszawskiej, prezes Zarządu i główny właściciel Grupy ASMET w Regułach k/Warszawy. Menedżer który udowodnił, że polska firma może z powodzeniem konkurować na rynku globalnym jakością dostarczanych wyrobów i świadczonych usług.

Źródło: NOT

 

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)