Aktualności
Konkursy
02 Lipca
Opublikowano: 2020-07-02

Laureaci VIII edycji Stypendium im. Leopolda Ungera

Zbigniew Rokita, autor reportażu „Rzeczpospolici” opublikowanego w miesięczniku „Pismo. Magazyn Opinii” został tegorocznym laureatem Stypendium im. Leopolda Ungera. Inicjatywa skierowana jest do młodych dziennikarzy i adeptów tego zawodu.

Stypendium im. Leopolda Ungera powstało z inicjatywy rodziny patrona i zostało ustanowione przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2013 roku. Dotychczas nagrodzono 36 osób. Zwycięzców VIII edycji ogłoszono 30 czerwca. Decyzją Kapituły stypendium w wysokości 5 tys. zł otrzymał Zbigniew Rokita, reporter, wieloletni sekretarz redakcji dwumiesięcznika „Nowa Europa Wschodnia”, za reportaż pt. „Rzeczpospolici” opublikowany w miesięczniku „Pismo. Magazyn Opinii”. W tekście przedstawił wizerunek społeczności polskiej na Litwie. Autor diagnozuje problemy współżycia Polaków z narodem litewskim, wnika z sferę tożsamości i aktywności politycznej. Przede wszystkim prezentuje zaś nową generację, pozbawioną poczucia krzywdy, ale jednocześnie zaangażowaną w utrwalanie polskości na Litwie, dbającą o przynależność kulturową, zorientowaną na dialog.

Wyróżniono także Magdalenę Chodownik, freelancerkę współpracującą z polskimi i zagranicznymi mediami, byłą studentkę m.in. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie (dwutygodniowy staż w dzienniku „Le Soir”), Katarzynę Nakonieczną z Radia Centrum w Lublinie, studentkę UMCS (jednomiesięczny staż w „Gazecie Wyborczej”), Paulinę Padzik z Onetu (jednomiesięczny staż w tygodniku „Polityka”) i Marię Lipińską z Uniwerek.TV, studentkę Uniwersytetu Warszawskiego (współpraca w zakresie obsługi medialnej podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy).

Patron Stypendium był cenionym dziennikarzem, komentatorem, felietonistą w takich redakcjach, jak: „Le Soir”, „International Herald Tribune”, „Kultura”, Radio Wolna Europa, „Gazeta Wyborcza”. W 2009 roku za wybitne osiągnięcia dziennikarskie oraz kultywowanie dziedzictwa paryskiej „Kultury” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, z którym był związany przez wiele lat.

W skład Kapituły Stypendium wchodzą: rodzina patrona (Matylda, Monika i Marek Unger), Zygmunt Berdychowski, ks. Adam Boniecki, Stefan Bratkowski, prof. dr hab. Iwona Hofman, Jerzy Kuczkiewicz, Jarosław Kurski, dr Justyna Maguś, prof. dr hab. Stanisław Michałowski, prof. dr hab. Jacek Purchla, prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld, Janusz Sepioł, Wojciech Sikora, Marian Turski.

MK, Justyna Maguś

Dyskusja (0 komentarzy)