Laureaci XIII konkursu miesięcznika „Forum Akademickie” na artykuł popularnonaukowy pod hasłem SKOMPLIKOWANE I PROSTE MŁODZI UCZENI O SWOICH BADANIACH

Opublikowano: 2018-01-03

forum akademickie

Laureaci XIII konkursu miesięcznika „Forum Akademickie” na artykuł popularnonaukowy

pod hasłem

SKOMPLIKOWANE I PROSTE

MŁODZI UCZENI O SWOICH BADANIACH

Jury konkursu, po przeczytaniu 134 nadesłanych artykułów popularnonaukowych autorstwa młodych badaczy, wybrało najlepiej napisane i najbardziej przekonujące prace. Oto nazwiska nagrodzonych i wyróżnionych:

I NAGRODA

Mgr Katarzyna Pańczyk, doktorantka Akademii Pomorskiej w Słupsku, polonistka, teoretyk literatury, za artykuł: Poszukiwania naukowo-detektywistyczne.

Autorka odkryła, kto był autorem opublikowanej pod pseudonimem, emigracyjnej powieści Budujemy kanał (1947). Odnalazła córkę pisarza, byłego więźnia sowieckich obozów pracy, późniejszego żołnierza armii Andersa i emigranta w Brazylii. Opowiada o tym z pasją, odsłaniając przy okazji kawałek nieznanej historii. Przedstawia własne badania, związane z nimi emocje oraz satysfakcję z istotnego odkrycia.

II NAGRODA

Mgr inż. Magdalena Kłodowska, doktorantka Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie, fizyk medyczny, za artykuł: O małym symulancie Monte Carlo.

W formie wzorowanej na Bajkach robotów Stanisława Lema autorka przedstawia badania nad zastosowaniem metody Monte Carlo w walce z nowotworami. Praca świetnie napisana, a pomysł przeprowadzony konsekwentnie do końca.

III NAGRODA

Dr Dominik Szulc z Instytutu Historii im. T. Manteuffla PAN w Warszawie, historyk, za artykuł: Tajemnice „cudownej broni Hitlera”.

Relacja z badań dość prostych, choć wspartych literaturą, zachęca czytelnika do własnych poszukiwań. Dobrze napisany artykuł o odkryciu na dnie tajemniczego leja na uroczysku w sercu Lasów Janowskich (Lubelszczyzna).

CZTERY RÓWNORZĘDNE WYRÓŻNIENIA:

Dr Edyta Charzyńska z Zakładu Teorii Wychowania w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, psycholog, za artykuł: Pisz do mnie jaśniej!

Dobra, dowcipnie napisana popularyzacja z pogranicza psychologii i językoznawstwa. Jak badać poziom czytelności tekstów o funduszach europejskich lub serwisów internetowych o tematyce medycznej? Do tego właśnie służy Jasnopis, nowe narzędzie komputerowe służące usprawnieniu komunikacji.

Mgr Olga Kielak, doktorantka w Zakładzie Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie, etnolingwistka i kulturoznawca, za artykuł: Jak zdefiniować zwierzę?

W dobrze zakomponowanym i napisanym artykule autorka przekazuje quantum wiedzy o badaniach nad sposobem definiowania zwierząt. Nie siedzi jednak za biurkiem, lecz prowadzi badania terenowe na wsi, chodząc od domu do domu z pytaniem o dawne wierzenia na temat zwierząt. Artykuł wzbogaca refleksją metodologiczną.

Mgr inż. Aksel Kobiałka, doktorant fizyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, fizyk teoretyczny, za artykuł: Świat pełen „majoran”.

Autor dokłada swoją cegiełkę do budowy wielkiego muru. Testuje właściwości kwazicząstek Majorany w różnych układach. Jak wytwarzać ‘majorany” na żądanie, cząstki, które mogą mieć zastosowanie w topologicznych komputerach kwantowych? Obrazowy, wciągający artykuł zachęca do kibicowania polskim naukowcom, którzy czują na plecach oddech konkurencji.

Mgr Tomasz Skawiński, doktorant w Zakładzie Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, biolog, paleontolog, za artykuł: U zarania ery dinozaurów.

Plastyczny opis świata z przełomu permu i triasu otwiera ten artykuł. Autor poszedł śladem kości dinozaura teropoda, odnalezionej przed wojną koło Dobrodzienia przez niemieckiego badacza i odłożonej na półkę w hamburskim muzeum. Artykuł uświadamia, jak ważna jest poprawna identyfikacja dawno odkrytych skamieniałości.

Artykuły konkursowe popularyzują w przystępny sposób własne badania naukowe uczestników lub badania, w których brali oni udział.

W jury konkursu zasiadają: red. Magdalena Bajer, prof. Ewa Bartnik i red. Grzegorz Filip.

Jury wybiera artykuły poprawne merytorycznie, sprawnie napisane, charakteryzujące się wyczuciem idiomu popularnonaukowego, ukazujące autentyczne zaangażowanie w wykonywane badania i świadomość stosowanych metod, obrazowe, odznaczające się oryginalnym pomysłem popularyzatorskim, czasem też wprowadzające osobistą refleksję na temat pracy badawczej.

W tegorocznym konkursie jury z radością wita dobrze napisane prace z dziedzin humanistycznych, co znalazło odzwierciedlenie w werdykcie.

Honorowy patronat nad konkursem objął wicepremier Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nagrody ufundowali: Emapa, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Kingston Technology, Stowarzyszenie Kopipol, Plagiat.pl, StatSoft, Wydawnictwo Naukowe PWN oraz Fundacja Forum Akademickie.

Podczas uroczystego wręczenia nagród w lutym 2018 w Warszawie laureatka I nagrody otrzyma:

 1. Nagrodę pieniężną w wysokości 5.000 zł – od Stowarzyszenia KOPIPOL
 2. Nagrodę pieniężną w wysokości 2.500 zł – od firmy PLAGIAT.PL
 3. Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł oraz udział w dwudniowym kursie Data mining kurs podstawowy, prowadzonym z wykorzystaniem programu Statistica (o wartości 1695 zł) – od firmy StatSoft
 4. Zestaw Mapy cyfrowe Emapa, licencja na jedno stanowisko (Mapa administracyjna Polski z danymi statystycznymi GUS + Mapa topograficzna przeglądowa Polski) – od firmy Emapa
 5. Urządzenie MLWG3PRO do ładowania smartfonów i tabletów, z pamięcią 64 GB i funkcją routera – od firmy KINGSTON Technology
 6. Książki o łącznej wartości 700 zł z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN (w cenach katalogowych)

Laureatka II nagrody otrzyma:

 1. Nagrodę pieniężną w wysokości 3.000 zł – od Stowarzyszenia KOPIPOL
 2. Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł oraz udział w dwudniowym kursie Statistica kurs podstawowy (o wartości 1195 zł) – od firmy StatSoft
 3. Zestaw Mapy cyfrowe Emapa, licencja na jedno stanowisko (Mapa administracyjna Polski z danymi statystycznymi GUS + Mapa Topograficzna przeglądowa Polski) – od firmy Emapa
 4. Urządzenie MLWG3PRO do ładowania smartfonów i tabletów, z pamięcią 64 GB i funkcją routera – od firmy KINGSTON Technology
 5. Książki o łącznej wartości 700 zł z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN

Laureat III nagrody otrzyma:

 1. Nagrodę pieniężną w wysokości 2.000 zł – od Stowarzyszenia KOPIPOL
 2. Udział w dwudniowym kursie Sieci neuronowe prowadzonym z wykorzystaniem programu Statistica (o wartości 1595 zł) – od firmy StatSoft
 3. Zestaw Mapy cyfrowe Emapa, licencja na jedno stanowisko (Mapa administracyjna Polski z danymi statystycznymi GUS + Mapa Topograficzna przeglądowa Polski) – od firmy Emapa
 4. Urządzenie MLWG3PRO do ładowania smartfonów i tabletów, z pamięcią 64 GB i funkcją routera – od firmy KINGSTON Technology
 5. Książki o łącznej wartości 700 zł z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN

Przyznano cztery równorzędne wyróżnienia. Laureat każdego z nich otrzyma:

 1. Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł – od Stowarzyszenia KOPIPOL
 2. Udział w dwudniowym kursie Statistica kurs podstawowy (o wartości 1195 zł) – od firmy StatSoft
 3. Nawigację MapaMap – Polska Lifetime for Android – od firmy Emapa
 4. Urządzenie MLWG3 do ładowania smartfonów i tabletów, z funkcją routera – od firmy KINGSTON Technology
 5. Książki o łącznej wartości 200 zł z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN

Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymują książki z serii Monografie FNP, ufundowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, a także roczną prenumeratę „Forum Akademickiego”.


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie