Aktualności
Konkursy
20 Stycznia
Źródło: Facebook/FNP
Opublikowano: 2021-01-20

Laureatka Honorowego Stypendium im. Leszka Kołakowskiego

Dr Julia Borcherding z Uniwersytetu w Cambridge została laureatką trzeciego konkursu o Honorowe Stypendium im. Leszka Kołakowskiego przyznawanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Celem stypendium jest wyróżnienie uczonych, którzy już na początku swojej kariery naukowej mogą pochwalić się wybitnym dorobkiem w zakresie historii idei i filozofii średniowiecznej i nowożytnej do 1939 r.

Dr Julia Borcherding specjalizuje się w filozofii nowożytnej XVII w. Interesują ją zwłaszcza zagadnienia dotyczące etyki, epistemologii i metafizyki oraz ich wzajemne powiązania. Interesują ją również filozofki tego okresu, filozofia feministyczna, grupa platoników z Cambridge, filozofia Iris Murdoch i różne zagadnienia filozofii średniowiecznej. Na arenie międzynarodowej jest postrzegana jako liderka w poszukiwaniu nowych podejść do filozofii nowożytnej. Mimo że jest dopiero na początkowym etapie kariery naukowej, ma bogaty dorobek publikacyjny i jest już uważana za czołową interpretatorkę filozofii Leibniza, jednego z najsłynniejszych nowożytnych filozofów. Ponadto angażuje się w badania nad autorami, którzy do niedawna pozostawieni byli na marginesie historii filozofii tego okresu – zwłaszcza, choć nie wyłącznie, filozofkami, takimi jak Anne Conway i Margaret Cavendish.

To wielki zaszczyt otrzymać tę prestiżową nagrodę, którą utworzono dla uczczenia wybitnego dziedzictwa intelektualnego Leszka Kołakowskiego. Mam nadzieję, że będę w stanie podtrzymywać doniosłość jego spuścizny, wykorzystując tę nagrodę nie tylko do pogłębiania własnych badań, ale także do zacieśnienia więzi między polskim środowiskiem naukowym a moim, pomimo – a może raczej przede wszystkim – tej trudnej sytuacji, w jakiej się obecnie znajdujemy – mówi Borchergding.

W 2011 r. ukończyła studia z filozofii na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. W 2017 r. uzyskała stopień doktora na Uniwersytecie w Yale (USA). Pracę doktorską poświęciła analizie centralnych aspektów teorii poznania Leibniza i pokazała, w jaki sposób stanowią one podstawę jego etyki, śledząc związek między pojęciami mądrości, sprawiedliwości i wolności w jego filozofii moralnej i politycznej. W latach 2017–2019 odbyła staż podoktorski na Uniwersytecie w Nowym Jorku. Od 2019 r. jest wykładowczynią w Trinity College na Uniwersytecie w Cambridge. Kończy prace nad książką pt. „Metafizyka emocji. Miłość w filozofii nowożytnej”, która zgłębia to, w jaki sposób tematy metafizyczne łączą się z tematami epistemologicznymi i moralnymi w dyskusjach o miłości prowadzonych w tekstach filozofii nowożytnej.

Honorowe Stypendium im. Leszka Kołakowskiego jest przyznawane od 2016 r. w cyklu dwuletnim. Pierwszym laureatem został dr Dmitri Levitin z Uniwersytetu Oksfordzkiego, w kolejnym konkursie nagrodzono dr Caterinę Tarlazzi (wówczas Uniwersytet Genewski). Konkurs o stypendium jest prowadzony w trybie nominacji – kandydatów do konkursu zgłaszają zaproszeni imiennie uczeni z całego świata. Roczne stypendium może być przyznane zarówno naukowcowi z Polski, jak i z zagranicy. Wyboru laureata dokonuje kapituła, w skład której wchodzą filozofowie i historycy idei o międzynarodowym autorytecie: dr Dmitri Levitin z Uniwersytetu Oksfordzkiego; prof. Steven Nadler z Uniwersytetu Wisconsin-Madison; prof. Dominik Perler z Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie; prof. Bogdan Szlachta z Uniwersytetu Jagiellońskiego; dr Caterina Tarlazzi z Uniwersytetu Ca’Foscari w Wenecji; prof. Catherine Wilson z City University of New York.

Wysokość stypendium wynosi 100 tys. zł. Finansowanie pochodzi w połowie ze środków ustanowionego w tym celu Funduszu im. prof. Leszka Kołakowskiego i w połowie ze środków własnych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

źródło: FNP

 

Dyskusja (0 komentarzy)