Aktualności
Konkursy
15 Kwietnia
Opublikowano: 2021-04-15

Laureatki XX edycji L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Sześć utalentowanych badaczek otrzymało stypendia L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Ogłoszenie nazwisk laureatek XX edycji programu odbyło się podczas transmisji online.

Pierwotnie jubileuszowa edycja miała być rozstrzygnięta jeszcze w ubiegłym roku, ale z uwagi na sytuację epidemiczną ogłoszenie wyników przesunięto o kilka miesięcy. Nazwiska laureatek poznaliśmy w środę 14 kwietnia. O stypendia ubiegała się rekordowa liczba 238 kandydatek. Dokonując wyboru, jury pod przewodnictwem prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej wzięło pod uwagę dorobek naukowy, doświadczenie oraz możliwe praktyczne wykorzystanie badań w przyszłości. Stypendia zostały przyznane w trzech kategoriach.

W kategorii magistranckiej (stypendium w wys. 20 tys. zł):

  • mgr Adrianna Musiał z Instytutu Zootechniki PIB – zajmuje się identyfikacją pochodzenia męskich i żeńskich linii założycielskich polskich ras rodzimych koni w oparciu o ukierunkowane resekwencjonowanie chromosomu Y oraz zmienność mitochondrialnego DNA – mtDNA

W kategorii doktoranckiej (30 tys. zł):

  • mgr Aleksandra Kopacz z Zakładu Biotechnologii Medycznej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – w swoich badaniach stara się zrozumieć mechanizmy starzenia się i dysfunkcji komórek śródbłonka, które odpowiadają za powstawanie chorób sercowo-naczyniowych
  • mgr Marika Turek z Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie – realizuje projekt „Wygrać walkę z nadciśnieniem i COVID-19: Ko-krystalizacja i ko-amorfizacja antagonistów receptora angiotensyny II prowadząca do lepiej rozpuszczalnych związków o dwufunkcyjnym działaniu”

W kategorii habilitanckiej (35 tys. zł):

  • dr Anna Karnkowska z Instytutu Biologii Ewolucyjnej na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego – bada ekologię i ewolucję mikroorganizmów eukariotycznych
  • dr hab. Barbara Uszczyńska-Ratajczak z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu – realizuje projekt „Po ciemnej stronie genomów, czyli identyfikacja długich niekodujących RNA w genomach kręgowców”
  • dr Maria Górna z Wydziału Chemii Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego – bada funkcje i strukturę białek na potrzeby ulepszonej terapii i diagnostyki chorób zakaźnych i autoimmunologicznych

Wszystkie laureatki, oprócz stypendiów L’Oréal, otrzymały stypendia konferencyjne Ministerstwa Edukacji i Nauki, dzięki którym będą mogły promować swoje osiągnięcia na międzynarodowych konferencjach naukowych na terenie Europy.

Promocja osiągnięć kobiet nauki, zachęcenie ich do kontynuowania prac badawczych oraz udzielenie wsparcia finansowego – to główne założenia programu L’Oréal dla Kobiet i Nauki, realizowanego przez L’Oréal Polska we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskim Komitetem do spraw UNESCO oraz Polską Akademią Nauk. Polska edycja programu prowadzona jest od 2001 roku. Jego celem jest wsparcie badań kobiet-naukowców, które mimo dużego wkładu w rozwój nauki stanowią jedynie 30% wszystkich ludzi nauki. W dotychczasowych dwudziestu edycjach stypendia przyznano 105 wybitnym badaczkom pracującym w Polsce.

Trwa nabór do kolejnej edycji. Aplikacje można składać online do 11 maja br.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)