Aktualności
Konkursy
15 Września
Opublikowano: 2020-09-15

„Łemkowie” dr Anny Wilk najlepszym historycznym debiutem naukowym

Książka dr Anny Wilk, absolwentki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, zwyciężyła w XII edycji konkursu o Nagrodę im. Tomasza Strzembosza na najlepszy debiut naukowy dotyczący historii najnowszej Polski.

Publikacja „Łemkowie. Między integracją a rozproszeniem 1918-1989” stanowi pokłosie rozprawy doktorskiej przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Rafała Wnuka na seminarium z historii XX wieku. W lutym książka absolwentki historii na KUL uzyskała również nominację w VIII edycji konkursu literackiego o Nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora w kategorii „Książka o Sądecczyźnie”. Publikacja poświęcona jest między innymi dziejom politycznym ludności łemkowskiej. Przedstawia historię społeczności łemkowskiej na Łemkowszczyźnie na tle procesu wyodrębniania jedności grupowej, jak również poszukiwania tożsamości w sytuacji ukraińsko-polskiej rywalizacji o włączenie miejscowej ludności do własnej wspólnoty narodowej lub obywatelskiej.

Warto przypomnieć, że pięć lat temu Nagrodę im. Tomasza Strzembosza uzyskała dr Ewa Rzeczkowska – obecnie adiunkt w Instytucie Historii KUL. Organizatorem konkursu jest Fundacja im. Tomasza Strzembosza we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych PAN i Collegium Civitas. W każdym roku kalendarzowym odbywa się jedna edycja wydarzenia. Wyróżnienie przyznawane jest corocznie za najlepszą książkę dotyczącą najnowszej historii, tj. okresu od wybuchu II wojny światowej do 1989 roku. Zwycięzca otrzymuje nagrodę w wysokości 20 tys. zł.

Z seminarium historii XX wieku wywodzą się również inni tegoroczni laureaci: dr Ewa Bukowska-Marczak uzyskała Nagrodę Historyczną w 59. edycji konkursu „Polityki” na najlepszy debiut naukowy na podstawie książki „Przyjaciele, koledzy, wrogowie? Relacje pomiędzy polskimi, żydowskimi i ukraińskimi studentami Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym 1918–1939” (na podstawie pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem dr. hab. Mirosława Filipowicza, prof. KUL). Z kolei mgr Jędrzej Piekara zwyciężył w III edycji Konkursu Stowarzyszenia Instytut Literacki i Fundacji Kultura Paryska na najlepsze prace doktorskie i magisterskie, związane tematycznie z dorobkiem i historią Instytutu Literackiego w Paryżu. Obroniona praca magisterska to „Polskie wątki w życiu Michaiła Hellera”.

źródło: KUL

 

Dyskusja (0 komentarzy)