Aktualności
Konkursy
23 Maja
Źródło: www.lidernaukfarmaceutycznych.pl
Opublikowano: 2019-05-23

Liderzy Nauk Farmaceutycznych

Autorzy rozpraw dotyczących metod wytwarzania i oceny leków w formie tabletek rozpuszczalnych w jamie ustnej, nowatorskiego sposobu terapii raka piersi oraz nowego sposobu wytwarzania syntetycznego rusztowania kostnego zostali laureatami VI edycji konkursu „Lider Nauk Farmaceutycznych”. 

W ocenie zgłoszonych rozpraw Komisja Konkursowa brała pod uwagę nienaganność metodologiczną i naukową, w połączeniu z innowacyjnością oraz potencjałem komercjalizacyjnym zaprezentowanych w pracy wyników. Pierwsze miejsce i tym samym tytuł Lidera Nauk Farmaceutycznych, staż naukowy w laboratoriach Gedeon Richter oraz 15 tys. złotych otrzymał dr n. farm. Witold Brniak z Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego za rozprawę poświęconą metodom wytwarzania i oceny leków w formie tabletek rozpuszczalnych w jamie ustnej („Wybrane aspekty wytwarzania i oceny jakości tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej”). Jego praca jest niezwykle wartościowa, ponieważ w Polsce nie ma żadnego zarejestrowanego leku w takiej formie, zawierającego ibuprofen, ketoprofen ani prednizolon. Podjęte zagadnienie wychodzi naprzeciw licznej grupie pacjentów, która ma problemu z połykaniem tabletek zawierających te substancje. W badaniach i doświadczeniach, które wymagały ogromnej pracochłonności, wykorzystano aparat własnej konstrukcji, dobrze odtwarzający warunki panujące w ludzkiej jamie ustnej i pozwalający na bardzo precyzyjne pomiary. Dzięki temu aparat ten może być bardzo pomocny zarówno w dalszej pracy naukowej, jak i w pracach badawczo-rozwojowych nad lekami w formie ODT.

Drugie miejsce i nagrodę finansową w wysokości 10 tys. złotych przyznano dr n. farm. Ilonie Zarębie z Wydziału Farmaceutycznego z OML Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku za rozprawę przedstawiającą zarys obiecującego, nowatorskiego sposobu terapii raka piersi („Wpływ dostępności proliny na proces POX-zależnej apoptozy/autofagii w komórkach raka piersi MCF-7”). Autorka opracowała nowe sekwencje wyciszające ekspresję specyficznych białek występujących w komórkach raka piersi, a poprzez wykorzystanie technik biologii molekularnej wskazała na nowy kierunek poszukiwania molekularnych celów eksperymentalnej farmakoterapii przeciwnowotworowej. Zastosowała przy tym bardzo nowoczesne, różnorodne i złożone metody badań.

Trzecie miejsce i nagrodę w wysokości 5 tys. zł otrzymała dr n. farm. Katarzyna Klimek z Wydziału Farmaceutycznego z OAM Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, której doktorat przedstawia nowy sposób wytwarzania syntetycznego rusztowania kostnego („Nowa metoda wytwarzania biokompatybilnego ceramiczno-polimerowego rusztowania kostnego dla medycyny regeneracyjnej”). Praca stanowi propozycję nowej metody wytwarzania biokompatybilnego materiału kościozastępczego, otrzymywanego według oryginalnej procedury. Opracowany materiał wykazuje bardzo dobre właściwości fizykochemiczne, mechaniczne oraz biologiczne, co nie udało się w dotychczasowych, podobnych badaniach. Dzięki temu może być niezwykle przydatny do wykonywania biokompatybilnych implantów kostnych, które stanowią alternatywną dla medycyny regeneracyjnej strategię w leczeniu defektów kostnych.

Wydziały reprezentowane przez laureatów otrzymały z kolei honorowe medale Scientia Nobilitat: Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego — złoty, Wydział Farmaceutyczny z OML Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku — srebrny, a Wydział Farmaceutycznych z OAM Uniwersytetu Medycznego w Lublinie — brązowy.

Celem organizowanego od 2013 roku konkursu jest popularyzacja wśród naukowców zajmujących się farmacją takich opracowań naukowych, których wynikiem jest efektywna współpraca z przemysłem. Organizatorom i patronom zależy na wyłonieniu spośród nadesłanych prac doktorskich najlepszych, charakteryzujących się elementem aplikacyjności, które rokują, że po pozytywnym przejściu koniecznych badań, można je będzie wykorzystać przy wytwarzaniu nowych molekuł, cząsteczek, nowych substancji aktywnych lub nowych form podania.

Źródło: www.lidernaukfarmaceutycznych.pl

 

Dyskusja (0 komentarzy)