Aktualności
Konkursy
24 Października
Opublikowano: 2019-10-24

Lubelska wyżyna technologii fotonicznych

15 listopada startuje kolejny nabór w konkursie prowadzonym w ramach przedsięwzięcia, realizowanego wspólnie przez Województwo Lubelskie oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jego celem jest wsparcie badań przemysłowych i prac rozwojowych w obszarze technologii fotonicznych. Budżet konkursu to 17 mln zł.

„Lubelska wyżyna technologii fotonicznych” to konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, który ma zachęcić przedsiębiorców i naukowców z województwa lubelskiego do współpracy przy projektach rozwijających technologie fotoniczne. To szansa na wykorzystanie i rozwinięcie dotychczasowych doświadczeń polskich inżynierów w obszarze fotoniki i światłowodów. Według badania FTTH Council oraz IDATE DigiWorld – Europe Broadband Status z 2019 roku Polska wraz z takimi państwami, jak Włochy, Wielka Brytania czy Francja, jest wymieniana jako lider wykorzystania szybkiej łączności z Internetem poprzez sieci światłowodowe. Zagadnienie z roku na rok zyskuje na znaczeniu ze względu na coraz większy wpływ fotoniki na różne sektory przemysłowe. Dlatego efekty projektów zgłoszonych w ogłaszanym właśnie konkursie mogą bezpośrednio wpływać na rozwój wszystkich inteligentnych specjalizacji regionu lubelskiego, wśród których są biogospodarka, medycyna i zdrowie, energetyka niskoemisyjna, informatyka oraz automatyka.

Inwestycje w fotonikę to szansa na zrównoważony rozwój gospodarki zarówno regionu jak i kraju. Lublin to kolebka polskiej fotoniki i ośrodek skupiający innowacyjne firmy z branży. „Lubelska wyżyna technologii fotonicznych” to platforma umożliwiająca tworzenie innowacji w najbardziej efektywny sposób dzięki współpracy nauki i biznesu oraz wdrożenie projektów na rynek – mówi Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Na dofinansowanie mogą liczyć inicjatywy, które odpowiadają na wyzwania w trzech kluczowych obszarach: technologii dla cyfryzacji nowej generacji, technologii dedykowanych czujnikom światłowodowym oraz technologii dedykowanych innowacyjnym źródłom światła.

– Zapraszam serdecznie wszystkich chętnych do składania wniosków w kolejnej turze konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Województwo Lubelskie w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia pn. Lubelska wyżyna technologii fotonicznych. Zależy nam nie tylko na dobrej współpracy przedstawicieli świata nauki z przedsiębiorcami z naszego regionu, ale także na współdziałaniu z podmiotami z całej Polski. Jestem przekonany, że rozwój przedsiębiorczości technologicznej w zakresie fotoniki może wzmocnić również inne sektory gospodarki naszego województwa, a tym samym zwiększyć jego konkurencyjność – komentuje marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.

– Siła polskiej gospodarki w najbliższych dekadach opierać się musi także na zaawansowanych technologiach, skoncentrowanych na wiodących rodzimych produktach i branżach. Te z kolei mogą powstać w wyniku rozwijania i komercjalizacji specjalistycznej wiedzy naukowców. Lubelszczyzna w kwestii fotoniki już nieraz udowodniła, że jest w stanie wspiąć się na wyżyny innowacyjności. Kolejny konkurs pod naszą wspólną egidą oznacza nowe szanse na dalszy rozwój polskiego sektora fotoniki i komercjalizację opracowanych rozwiązań – mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W konkursie NCBR możliwe będzie finansowanie badań przemysłowych realizowanych przez konsorcja naukowo-przemysłowe. Wymogiem jest udział co najmniej jednego podmiotu mającego siedzibę lub oddział na obszarze województwa lubelskiego, które wskaże to województwo jako miejsce realizacji projektu. Budżet konkursu to 17 mln zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych zgłaszanych projektów wynosi 500 tys. zł., a maksymalna 8 mln zł. Konkurs finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Nabór wniosków w konkursie wystartuje 15 listopada i potrwa do 31 stycznia 2020 roku. Szczegóły dostępne są na stronie: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-3-4-1-1-2019/.

źródło: NCBR

Dyskusja (0 komentarzy)