Aktualności
Konkursy
15 Marca
Opublikowano: 2019-03-15

„Małe granty” rozdane po raz jedenasty

Kolejnych 68 naukowców dołączyło do grona laureatów konkursu MINIATURA 2 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Na realizację swoich działań naukowych otrzymają ponad 2,2 mln zł.

MINIATURA 2 jest skierowana do osób posiadających stopień naukowy doktora, nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które dotąd nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN. Za fundusze uzyskane w konkursie można zrealizować działania naukowe takie, jak kwerendy i staże naukowe, wyjazdy badawcze, konsultacyjne i konferencyjne, a także badania wstępne i pilotażowe. Okres finansowania działań to maksymalnie 12 miesięcy, a wysokość budżetu może wynieść od 5 do 50 tys. złotych.

W jedenastym rozdaniu środki trafią do 68 wnioskodawców. W naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce sfinansowanych zostanie 25 projektów o łącznej wartości ponad 469 tys. zł. Z kolei w naukach ścisłych i technicznych do realizacji zarekomendowano 19 przedsięwzięć na sumę ponad 662 tys. zł. Z kolei w naukach o życiu 24 działania pochłoną ponad 1 mln zł.

Maksymalne dofinansowanie otrzymały trzy projekty: „Poszukiwanie genetycznych czynników wpływających na progresję guza liściastego piersi u kobiet” dr. Jerzego Mitusia z Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie; „Rola MCPIP1 w raku endometrium” dr. Janusza Ligęzy z Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; „Korelacja faz rozwojowych pąków kwiatowych linii żeńskiej oraz trójjednopiennej z lokalizacją transkrypcji genu płci CsWIP1” dr inż. Ewy Siedleckiej ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

– Celem „małych grantów” jest umożliwienie naukowcom stawiania pierwszych kroków w systemie grantowym. Doświadczenie zdobyte przy realizacji i rozliczeniu niewielkiego zadania może ułatwić staranie się w przyszłości o finansowanie projektów w ramach innych konkursów organizowanych przez NCN. Konkurs o uproszczonej procedurze składania i oceny wniosku może być szczególnie korzystny dla badaczy reprezentujących mniejsze ośrodki naukowe, w których nie zawsze łatwo uzyskać instytucjonalne wsparcie – wyjaśnia prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.

MINIATURA realizowana jest w innym trybie niż pozostałe konkursy z oferty NCN. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym, od ogłoszenia konkursu do końca roku lub do momentu spłynięcia wniosków opiewających na dwukrotność zaplanowanego budżetu. Proces oceny jest jednostopniowy, dzięki czemu wyniki znane są już po czterech miesiącach od wpłynięcia zgłoszenia. Również rozpoczęcie realizacji zadania jest szybsze: ogólne warunki umowy zostały wpisane już do treści wniosku, dzięki czemu zaplanowane prace można podjąć od razu po uprawomocnieniu się decyzji o zakwalifikowaniu wniosku do finansowania.

MK

Lista rankingowa nr 11 konkursu MINIATURA

Dyskusja (0 komentarzy)