Aktualności
Konkursy
26 Maja
Źródło: www.pk.edu.pl
Opublikowano: 2020-05-26

Międzynarodowy sukces młodych architektów

Połączony zespół absolwentów architektury Politechniki Krakowskiej i Politechniki Warszawskiej wygrał międzynarodowy „Kaira Looro Architecture Competition”. Zadaniem było zaprojektowanie obiektu pełniącego funkcję Centrum Zarządzania Kryzysowego, które mogłoby powstać w Afryce Subsaharyjskiej.

Nazwa konkursu – „Kaira Looro” – nawiązuje do słów pozdrowienia w języku ludności zamieszkującej region Tanaf w Senegalu. Uczestnicy międzynarodowego przedsięwzięcia projektowali budynek Centrum Zarządzania Kryzysowego, który mógłby ułatwić organizację operacji humanitarnych oraz zapewniać schronienie ofiarom kataklizmów i uchodźcom. Na konkurs wpłynęło ponad 455 projektów z całego świata. Za najlepszą jury uznało pracę absolwentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej: inż. arch. Aleksandry Wróbel i inż. arch. Kamila Owczarka oraz inż. arch. Agnieszki Witaszek, absolwentki architektury na Politechnice Warszawskiej. Zaproponowali oni „Składane Schronienie Kryzysowe”, zapewniające natychmiastową pomoc społeczności regionu subsaharyjskiej Afryki w czasie klęsk żywiołowych.

Kluczowe cechy obiektu to łatwość montażu i demontażu, a także zdolność adaptacji do szybko zmieniających się warunków. Wszystko dzięki wprowadzeniu systemu konstrukcyjnego opartego na pojedynczym, prefabrykowanym elemencie – prostokątnej płycie z wcięciami, która dzięki łatwemu procesowi montażu (wsuwaniu jednej deski w drugą) tworzy przestrzenną konstrukcję ściany. Każdą z nich można łatwo wydłużyć lub skrócić dzięki dodaniu lub usunięciu poziomych i pionowych elementów. Ściany obiektu są też miejscem do przechowywania paczek.

– Inspiracją dla naszego projektu był charakter pomocy humanitarnej: przejrzystość działań, szacunek do poszkodowanych oraz perspektywa odbudowania tożsamości rozbitych społeczności. Łącząc te pojęcia z podstawowymi elementami, nierozerwalnie związanymi z udzielaniem pomocy – prostymi pudełkami, w których niezbędne towary transportowane są do schronienia – staraliśmy się zintegrować sposób ich przechowywania ze strukturą architektoniczną budynku – mówią inż arch. Aleksandra Wróbel.

– W naszej formie chcieliśmy również wyrazić ruch cechujący zarówno działania akcji humanitarnych, jak i zmieniających się warunków, którym nasz budynek jest ciągle poddawany – dodaje inż. arch. Kamil Owczarek.

Jak tłumaczą twórcy rozwiązania, zaprojektowanie centrum kryzysowego z identycznych elementów ma zasadnicze znaczenie dla jego funkcjonalności: ergonomiczne wymiary każdej z płyt umożliwiają zapakowanie ich na jeden samochód ciężarowy i natychmiastowe przetransportowanie do miejsca przeznaczenia.

Wnętrza „Składanego Schronienia Kryzysowego” układają się w spiralę i charakteryzują – w zależności od docelowej grupy odbiorców – zmiennym stopniem prywatności. Rampa prowadząca do obszernej Strefy Oczekiwania wskazuje wejście do Strefy Pomocy, która dostępna jest dla każdego. Droga prowadząca wzdłuż zewnętrznych ścian budynku, aż do wejścia do Strefy Zarządzania określa kolejną, bardziej prywatną przestrzeń przeznaczoną do odpoczynku osób pracujących wewnątrz. Trzecia strefa – Punkt Dostaw – znajduje się tuż obok wejścia do Strefy Zarządzania i umożliwia szybkie przepakowanie wszystkich towarów bezpośrednio do magazynu znajdującego się wewnątrz budynku. Magazyn funkcjonuje jak regał dostępny z obu stron, który pozwala przechowywać paczki na całej swojej szerokości (2,4 m). Ponadto jego konstrukcja – w przeciwieństwie do systemu konstrukcji ścian zewnętrznych – umożliwia zmianę położenia elementów poziomych w celu dostosowania przestrzeni do przechowywania opakowań o różnych rozmiarach. W sąsiedztwie toalety znajduje się również zbiornik na wodę deszczową, która dzięki procesowi filtracji może być rozprowadzana dla potrzebujących.

Twórcy zwycięskiego rozwiązania poznali się na Uniwersytecie Technicznym w Delfcie (Holandia). Aleksandra Wróbel, która dyplom inżynierski na PK obroniła w 2018 r., kontynuuje naukę na holenderskiej uczelni. Kamil Owczarek (obecnie student PK na studiach II stopnia) wyjechał do Delft w ramach programu „Erasmus+”.

Jury „Kaira Looro Architecture Competition” doceniło też inny zespół z Wydziału Architektury PK. Za swój projekt wyróżnienie otrzymali: Aleksandra Wykrota, Piotr Dziewierz, Filip Sierak i Mateusz Ryjak. Ideą ich rozwiązania było stworzenie swoistej „oazy” –  przestrzeni, w której mieszkańcy obozu dla uchodźców mogliby znaleźć chwilę spokoju, zorganizować wspólne wydarzenia i odbudowywać namiastkę normalności. Podstawowym materiałem konstrukcyjnym obiektu jest bambus. Szkieletowa konstrukcja budynku ułatwia jego transport, montaż i demontaż. W zależności od potrzeb obiekt może zostać łatwo rozbudowany lub zmniejszony. Twórcy wyróżnili trzy strefy funkcjonalne: medyczną, biurową i magazynową.

źródło: PK

 

Dyskusja (0 komentarzy)