Aktualności
Konkursy
24 Września
Opublikowano: 2021-09-24

Młodzi badacze i badaczki na START!

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła nabór wniosków do konkursu w programie START, w którym młodzi uczeni mogą zdobyć stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe. Wnioski można składać do 22 listopada br.

Stypendium START jest prestiżowym wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy i badaczek, przyznawanym w dowód uznania dla ich dokonań naukowych. Mogą się o nie ubiegać naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie ukończyli 30 lat. W konkursie oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata i kandydatki oraz najważniejsze osiągnięcie badawcze.

W ubiegłych latach wysokość rocznego indywidualnego stypendium wynosiła 28 tys. zł. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel. W programie START przyznawane są również wyróżnienia kandydatom i kandydatkom, których osiągnięcia naukowe zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu i zostały uznane za wybitne. Stypendia wyróżnionych laureatów i laureatek zostaną podwyższone.

Wnioski składane do konkursu START są także rozpatrywane w konkursie o stypendium im. prof. Barbary Skargi. Stypendystą w tym konkursie może zostać osoba, której badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic między różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce.

Od roku 2015 r. przyznawane jest także wyróżnienie im. prof. Adama Sobiczewskiego. Może je otrzymać laureatka lub laureat prowadzący wysokiej jakości badania naukowe w dziedzinie matematyki, fizyki teoretycznej bądź astronomii.

W tegorocznym konkursie po raz pierwszy będzie można otrzymać stypendium z wyróżnieniem im. prof. Wacława Szybalskiego, które będzie przyznawane za nowatorskie osiągnięcia w zakresie biotechnologii, genetyki lub biologii molekularnej. Wyróżnienie ustanowione zostało dzięki zapisowi testamentowemu prof. Szybalskiego, wybitnego polskiego uczonego, prekursora współczesnej biotechnologii i biologii molekularnej. Dzięki jego pionierskim badaniom powstały nowe dziedziny nauki, takie jak biologia syntetyczna i terapia genowa. Pracował m.in. na University of Wisconsin-Madison. Za swoje wybitne osiągnięcia otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny), Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Program START oferuje również stypendia wyjazdowe, czyli środki na wyjazd do wybranego przez kandydata ośrodka badawczego za granicą.

Wnioski w konkursie START 2021 można składać do 22 listopada. Wyniki zostaną ogłoszone w drugim kwartale przyszłego roku. Uwaga! Zgodnie z regulaminem stypendium START można otrzymać tylko raz. Więcej szczegółów na stronie programu START.

Stypendia START są przyznawane przez FNP od 1993 r. Do tej pory Fundacja nagrodziła 3 200 osób i przyznała 3 836 stypendiów (w latach 2002–2015 istniała możliwość otrzymania stypendium START dwukrotnie) w łącznej wysokości 87,5 mln zł.

MK, źródło: FNP

Dyskusja (0 komentarzy)