Aktualności
Konkursy
11 Maja
Opublikowano: 2022-05-11

Młodzi badacze i badaczki ze stypendiami START

Stu młodych naukowców otrzymało stypendia START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W tym roku zostały przyznane po raz trzydziesty.

START to najstarszy w Polsce program stypendialny dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci programu otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel.

Stypendyści są wybierani w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość ich dotychczasowego dorobku naukowego. W tym roku wybierano ich spośród 794 kandydatów. Dorobek sześciu osób został szczególnie wyróżniony przez recenzentów oceniających wnioski. Aż 54% wszystkich nagrodzonych posiada stopień doktora (w Polsce przeciętny wiek uzyskiwania doktoratu wynosi około 35 lat), w tym 23 kobiety i 31 mężczyzn. Łączna kwota przeznaczona przez FNP na stypendia w jubileuszowym konkursie programu START to 3 mln zł.

Wśród nagrodzonych najwięcej badaczy reprezentuje nauki biologiczne i medyczne (31 stypendiów). Na czele rankingu instytucji, z których pochodzi największa liczba laureatów, uplasował się ponownie Uniwersytet Warszawski (12), na drugim miejscu znalazł się Uniwersytet Jagielloński (10), a na trzecim Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (9).

Od 2009 r. Fundacja przyznaje również w programie START wyróżnienia kandydatom, których osiągnięcia badawcze zostały ocenione przez recenzentów konkursu jako wybitne. Stypendia tych osób zostaną podwyższone do kwoty 36 tys. zł. W tym roku wyróżnienia otrzymali:

  • mgr Aleksandra Kopacz z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • dr Dariusz Kosz z Wydziału Matematyki Politechniki Wrocławskiej,
  • dr Joanna Mazur z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

W ramach programu START przyznawane jest również Stypendium im. Barbary Skargi. Może je otrzymać osoba, której badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce. Tegorocznym laureatem został mgr inż. Sylwester Swat z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej.

Od 2015 r. FNP przyznaje także wyróżnienie im. prof. Adama Sobiczewskiego. Może je otrzymać laureat prowadzący badania naukowe w dziedzinie matematyki, fizyki teoretycznej bądź astronomii. Ponadto głównym kryterium wyróżnienia jest wyjątkowo wysoka jakość dorobku naukowego kandydata. W tym roku otrzymała je mgr Aleksandra Olejak z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie.

W tym roku po raz pierwszy przyznane zostało stypendium z wyróżnieniem im. prof. Wacława Szybalskiego, które otrzymać może wybitny młody naukowiec prowadzący badania w dziedzinach nauki uprawianych przez fundatora, czyli biotechnologii, genetyce lub biologii molekularnej. Stypendium otrzymała mgr Aleksandra Synowiec z Małopolskiego Centrum Biotechnologii przy Uniwersytecie Jagiellońskim.

Stypendia w konkursie 2022 zostaną sfinansowane zarówno z budżetu Fundacji, jak i ze środków przekazanych przez partnera programu – Narodowy Bank Polski (w ramach programu edukacji ekonomicznej) oraz przez prywatnych darczyńców i z wpłat 1% podatku dochodowego. Nabór wniosków do kolejnego konkursu rozpocznie się jesienią br.

Stypendia START są przyznawane przez FNP od 1993 r. Do 2022 r. włącznie FNP nagrodziła 3,3 tys. osób i przyznała 3 936 stypendiów (w latach 2002–2015 istniała możliwość otrzymania stypendium START dwukrotnie) w łącznej wysokości 90,5 mln zł. Stypendia stanowią wyróżnienie dla młodych naukowców, którzy mogą się już wykazać znaczącymi osiągnięciami badawczymi. O stypendium ubiegać się mogą młodzi naukowcy do 30 r.ż. (lub starsi, jeżeli korzystają z regulaminowych możliwości przedłużenia).

źródło: FNP

Pełna lista laureatów konkursu START 2022

Dyskusja (0 komentarzy)