Aktualności
Konkursy
30 Listopada
Opublikowano: 2020-11-30

Mocna innowacyjna trzydziestka

Ponad 192 mln zł z Funduszy Europejskich otrzymają zespoły polskich naukowców i przedsiębiorców, które zrealizują 30 nowatorskich projektów aplikacyjnych z różnych dziedzin.

Wyniki siódmego konkursu „Projekty aplikacyjne” ogłosiło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Pierwotnie budżet konkursu wynosił 100 mln zł. Jednak ze względu na wysoki poziom projektów konieczne okazało się niemal dwukrotne jego zwiększenie. Źródłem finansowania są środki z Funduszy Europejskich z Programu Inteligentny Rozwój.

W konkursie „Projekty aplikacyjne”, podobnie jak we flagowej „Szybkiej Ścieżce” NCBR, nie ma ograniczeń tematycznych, poza wymogiem wpisywania się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację. W siódmej edycji wpłynęło aż 85 wniosków, z których do dofinansowania skierowano 30 projektów.

Dalekosiężny cel naszej inicjatywy to znaczące zwiększenie skali wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych koniecznych dla rozwoju polskich przedsiębiorstw – co zarazem pomoże poprawić ich konkurencyjność. Projekty wyłonione w konkursie pokazują, że ich autorzy, a więc naukowcy i przedsiębiorcy, nie tylko potrafią ze sobą skutecznie współpracować i doskonale znają najnowsze trendy w swoich obszarach, ale także chcą mieć swój konkretny udział w rynku. Dla ekspertów, którzy oceniali między innymi, czy zgłoszone pomysły mają ten potencjał wdrożeniowy i czy znajdą klientów, to zawsze ogromna satysfakcja, gdy w konkursie napływają wnioski na tak dobrym poziomie – mówi Przemysław Kurczewski, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Najwyższą punktację w konkursie otrzymał projekt „Rozwój przedkliniczny przeciwciał monoklonalnych do diagnostyki i terapii psich nowotworów hematologicznych”, złożony przez konsorcjum w składzie: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz przedsiębiorstwo Vet Planet Sp. z o.o. W tym przypadku rekomendowana kwota dofinansowania to około 2,3 mln zł.

Eksperci wysoko ocenili również pomysł na samoobsługową myjnię bezdotykową z kompaktowym systemem odzyskiwania i oszczędzania wody i energii. Jej zaprojektowania podejmie się Politechnika Lubelska we współpracy z firmą Tixewash Polska Danuta Alchimowicz Spółka Jawna. Z kolei Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” wraz z Orlen Oil Sp. z o.o. zamierza się skupić na polepszaniu właściwości eksploatacyjnych przemysłowych środków smarowych za pomocą nanododatków. Innowacyjną technologię wytwarzania nanokomponentów Re z odpadów pochodzących z recyklingu przygotują zaś Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych i Zakład Działalności Innowacyjnej „INNOVATOR” Sp. z o.o.

Na blisko 14 mln zł dofinansowania może liczyć projekt opracowania immunologicznych preparatów do profilaktyki i leczenia stanów zapalnych wymienia krów (mastitis), mających stanowić alternatywę dla konwencjonalnych chemioterapeutyków i antybiotyków. Do jego realizacji są gotowe przystąpić Zakład Badawczo-Wdrożeniowy Ośrodka Salmonella IMMUNOLAB Sp. z o.o. oraz Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk.

Najwyższa rekomendowana kwota dofinansowania – około 15,5 mln zł – dotyczy projektu, w wyniku którego ma powstać opatrunek wchłanialny „na bazie aktywnego tropokolagenu egzogennego ze skór rybich z dodatkiem zmodyfikowanych nanoproszków węgla”. Za tym przedsięwzięciem stoją Politechnika Łódzka, Sancoll sp. z o.o. i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wnioskodawcy będą się też przygotowywać m.in. do realizacji takich projektów, jak: „Eko-efektywny wielopaliwowy układ napędowy z ogniwem wodorowym w jednostce pływającej typu katamaran”, „Wykorzystanie środowiska wirtualnej rzeczywistości w systemie szkolenia pracowników handlingu w zakresie obsługi towarów przewożonych drogą powietrzną” czy „Opracowanie systemu szybkiego genotypowania próbek biologicznych dla celów kryminalistycznych – ForenSNP”.

Ponadto w efekcie prac B+R mają powstać czujniki do pomiarów ekstremalnych ciśnień, nowatorska technologia produkcji substratu i nawozów z krajowych surowców do produkcji sadzonek drzew leśnych oraz inteligentny i bezobsługowy system stabilizacji pracy dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w oparciu o modułowe instalacje wodorowego bufora energetycznego z perspektywą użytkowego wykorzystania wodoru. Praktyczne zastosowanie ma szansę znaleźć także system monitoringu i analizy zdarzeń pozwalający na podniesienie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych kategorii D, a przy tym identyfikujący przestrzeganie obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

Program „Projekty aplikacyjne” cieszy się niezmiennie dużym zainteresowaniem innowatorów. W dotychczas zrealizowanych sześciu konkursach dofinansowanie uzyskało około 140 projektów. W siódmym konkursie wnioski mogły zgłaszać wyłącznie konsorcja naukowo-przemysłowe składające się maksymalnie z pięciu podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i co najmniej jednej jednostki naukowej. Liderem takiego konsorcjum może być jednostka naukowa albo przedsiębiorstwo. Projekty muszą być realizowane poza województwem mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych). Powinny obejmować realizację zarówno badań przemysłowych, jak i eksperymentalnych prac rozwojowych lub wyłącznie tych ostatnich. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe.

Nabór wniosków w konkursie prowadziliśmy w lipcu br. Po raz kolejny okazuje się, że nawet epidemia COVID-19 nie jest w stanie wyhamować innowacji, i to w różnych dziedzinach, począwszy od medycyny i biotechnologii, poprzez chemię, ochronę środowiska i energetykę odnawialną, aż po sztuczną inteligencję czy nowoczesne technologie materiałowe. Innowacje pokonują wszelkie bariery. Ich twórcy, polscy przedsiębiorcy i naukowcy, potrafią zawalczyć o sukces swoich przedsięwzięć, a my nadal jesteśmy gotowi im w tym pomagać – deklaruje Przemysław Kurczewski.

Więcej informacji o wynikach 7. konkursu „Projekty aplikacyjne”: https://www.ncbr.gov.pl/wyniki-konkursu-14142020-projekty-aplikacyjne.

źródło: NCBR

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: