Aktualności
Konkursy
27 Października
Opublikowano: 2018-10-27

Monika Bobako z nagrodą w Konkursie im. Jana Długosza

64 tytuły, 10 finalistów, 30 000 zł nagrody i 1 zwycięzca – Monika Bobako, autorka książki „Islamofobia jako technologia władzy. Studium z antropologii politycznej”, została laureatką 21. Konkursu o Nagrodę im. Jana Długosza. Statuetkę wykonaną przez śp. prof. Bronisława Chromego wręczono podczas Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie.
– Książka Moniki Bobako to pierwsza w polskiej humanistyce monografia problemowa doniosłego we współczesnym życiu społecznym zjawiska islamofobii – podkreślił prof. Ryszard Nycz w laudacji odczytanej w trakcie wręczenia nagrody. – Można powiedzieć, iż jest to książka zaangażowana, a nawet interwencyjna – w najlepszym humanistycznym rozumieniu tego terminu; proponuje bowiem oryginalne badanie i rozwiązanie ważnego społecznie problemu w sposób, który prowadzi (prowadzić może czy powinien) do zmiany mentalno-społecznych postaw, w których ów żmut uprzedzeń się manifestuje – dodał.
W jury Konkursu zasiedli przedstawiciele świata nauki i kultury pod przewodnictwem prof. dr hab. Władysława Stróżewskiego z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W składzie sędziowskim znaleźli się także: prof. dr hab. Jan Ostrowski – Prezes Polskiej Akademii Umiejętności, prof. Andrzej Mączyński – Wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności, prof. dr hab. Leszek Polony z Akademii Muzycznej w Krakowie, prof. dr hab. Ryszard Nycz – Kierownik Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. dr hab. Piotr Sztompka – b. kierownik Zakładu Socjologii Teoretycznej Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesor czynny Wyższej Szkoły Europejskiej im. J. Tischnera.
Celem konkursu o Nagrodę im. Jana Długosza jest popularyzowanie książek naukowych, wnoszących znaczący wkład w rozwój polskiej i międzynarodowej kultury oraz nauki.
Łukasz Dziedzic
Dyskusja (0 komentarzy)