Aktualności
Konkursy
24 Września
Opublikowano: 2020-09-24

Nabór wniosków do konkursu START 2021

Ruszył konkurs w programie START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Wnioski o stypendium młodzi uczeni mogą składać do 2 listopada br.

Stypendium START jest prestiżowym wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy, przyznawanym w dowód uznania dla ich osiągnięć naukowych. Mogą się o nie ubiegać naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 lat. W konkursie oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcie badawcze. W ubiegłych latach wysokość rocznego indywidualnego stypendium wynosiła 28 tys. zł. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel. W najbliższym konkursie Fundacja przyzna ok. 100 rocznych stypendiów.

Przyznane zostaną również wyróżnienia wybitnym kandydatom, których osiągnięcia naukowe zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu. Stypendia wyróżnionych laureatów zostaną podwyższone. Wnioski składane do konkursu START będą także rozpatrywane w konkursie o stypendium im. prof. Barbary Skargi. Stypendystą w tym konkursie może zostać osoba, której badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic między różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce. Stypendium takiej osoby również zostanie podwyższone.

Ocena wniosków składa się z kilku etapów i jest prowadzona w systemie peer review przez uczonych, będących uznanymi autorytetami w danej dziedzinie nauki. Wnioski najpierw ocenia co najmniej dwóch ekspertów, a następnie panel ekspercki, który najlepsze z nich kieruje do recenzji. Każdy wniosek zakwalifikowany do tego etapu jest oceniany przez kolejnych trzech recenzentów. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Fundacji, a zatwierdza ją Rada FNP. Wnioski w konkursie START 2021 można składać do 2 listopada br. Wyniki zostaną ogłoszone w maju 2021 r. Uwaga! Zgodnie z regulaminem stypendium START można otrzymać tylko raz.

Stypendia w konkursie 2021 zostaną sfinansowane zarówno z budżetu FNP, jak i ze środków  przekazanych przez prywatnych darczyńców oraz z wpłat 1% podatku dochodowego. Partnerami programu są: Narodowy Bank Polski (w ramach programu edukacji ekonomicznej) i Fundacja PZU. Szczegółowe informacje o programie i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie programu. 

Stypendia START są przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej od 1993 roku. FNP nagrodziła w tym czasie 3100 osób i przyznała 3736 stypendiów (w latach 2002–2015 istniała możliwość otrzymania stypendium START dwukrotnie) w łącznej wysokości 84,5 mln zł.

źródło: FNP

 

Dyskusja (0 komentarzy)