Aktualności
Konkursy
24 Listopada
Opublikowano: 2021-11-24

Nabór zgłoszeń do konkursu INTERSTUDENT

Do 17 grudnia można wysyłać zgłoszenia do XII edycji konkursu INTERSTUDENT, organizowanego przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Nagradzani są w nim najlepsi zagraniczni studenci zdobywający wykształcenie w polskich uczelniach. 

W Polsce kształci się obecnie prawie 85 tys. studentów ze 189 krajów. To właśnie do nich adresowany jest konkurs INTERSTUDENT, który wyłania zagranicznych „liderów uczelni” wykazujących aktywność w środowisku akademickim, swoją postawą inspirujących kolegów do działania i mających wkład w aktywizację wspólnot obywatelskich w otoczeniu lokalnym. Mogą w nim wziąć udział obcokrajowcy uczący się w Polsce na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich (w uczelniach publicznych i niepublicznych; na studiach w języku polskim i języku obcym), których działalność wzbogaca lokalne środowisko akademickie i buduje pomosty między kulturami. Warunkiem jest aktywność w lokalnym środowisku studenckim (kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa, działania na rzecz wielokulturowości) oraz dobre wyniki w nauce.

Chcemy pokazać tych, którzy studiują, działają społecznie, angażują się w życie swoich społeczności. Są przykładem dla kolegów i ambasadorami polskich uczelni w swoich krajach – piszą organizatorzy w zaproszeniu do konkursu.

Zwycięzców w trzech kategoriach (studia licencjackie, studia magisterskie, studia doktoranckie) wybierze kapituła konkursu, w skład której wchodzą: prof. Jerzy Lis – rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (przewodniczący) oraz prof. Jarosław Bosy – rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Mateusz Grochowski – przewodniczący Parlamentu Studentów RP, Jarosław Olszewski – przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów i dr Bianka Siwińska – dyrektor zarządzająca w Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”.

Zgłoszenia kandydatów mogą przesyłać: rektorzy lub prorektorzy, dziekani lub prodziekani, uczelniane biura współpracy międzynarodowej, samorządy studentów i kierownictwa innych organizacji studenckich, a także koleżanki i koledzy ze studiów. Ogłoszenie wyników nastąpi w styczniu podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2022”, której gospodarzem będzie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

W ubiegłym roku laureatami zostali studenci pochodzący z Brazylii, Kanady, Indii i Białorusi, a kształcący się w Polsce na Uniwersytecie Jagiellońskim, Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, Politechnice Wrocławskiej, Uniwersytecie Łódzkim, Politechnice Warszawskiej.

Konkurs organizowany pod honorowym patronatem przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz przy współpracy Krajowej Reprezentacji Doktorantów i Parlamentu Studentów RP. Więcej szczegółów oraz regulamin na stronie internetowej konkursu.

MK, źródło: www.studyinpoland.pl

Dyskusja (0 komentarzy)