Aktualności
Konkursy
14 Grudnia
Opublikowano: 2020-12-14

Nagroda im. Felczaka i Wereszyńskiego

Dr hab. Maciej Czerwiński, prof. UJ, autor książki „Chorwacja. Dzieje, kultura, idee”, został laureatem tegorocznego konkursu o Nagrodę im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego. 

W konkursie organizowanym przez Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Wydawnictwo Literackie nagradzane są publikacje dotyczące dziejów Europy Środkowo-Wschodniej i jej relacji z Polską w okresie od średniowiecza do współczesności. Nagroda, której patronami są wybitni historycy związani z UJ, przyznawana jest od 2001 roku naprzemiennie autorowi polskiemu lub zagranicznemu. W dwudziestej, krajowej edycji, Nagrodę Główną w wysokości 20 tys. zł przyznano dr. hab. Maciejowi Czerwińskiemu, prof. UJ, za książkę „Chorwacja. Dzieje, kultura, idee”.

Zwycięzca jest absolwentem filologii słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od lat pracuje w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ, gdzie obecnie pełni obowiązki dyrektora. Do jego zainteresowań należą język, literatura i kultura byłej Jugosławii w XX wieku, związki polsko-chorwackie na przestrzeni dziejów. Jest autorem wielu książek w tym: „Semioza gatunku – semioza stylu. Studium nad chorwacką i serbską syntezą dziejów narodu” (Kraków 2011); „Naracije i znakovi. Hrvatske i srpske sinteze nacionalne povijesti” (Zagrzeb 2015); „Čvorovi prijepora. Jezici i znakovi tradicije” (Zagrzeb 2020) oraz licznych publikacji naukowych.

Przyznano także Nagrodę Honorową, którą zdobył dr hab. Tomasz Stryjek, prof. Collegium Civitas, za książkę „Współczesna Serbia i Chorwacja wobec własnej historii”. Autor od 1996 r. związany jest zawodowo z Instytutem Studiów Politycznych PAN. W latach 2009–2011 pracował w Instytucie Politologii KUL, a od 2011 r. jest wykładowcą w Collegium Civitas. Do jego zainteresowań należą najnowsza historia Ukrainy oraz innych państw Europy Środkowej i Wschodniej, stosunku polsko-ukraińskie i rosyjsko-ukraińskie, ideologie ukraińskie w XX wieku. Jest autorem kilku książek, m.in. „Ukraińska idea narodowa okresu międzywojennego. Analiza wybranych koncepcji” (Toruń 2013); „Jakiej przeszłości potrzebuje przyszłość? Interpretacje dziejów narodowych w historiografii i debacie publicznej na Ukrainie (1991–2004)” (Warszawa 2007); „Ukraina przed końcem Historii. Szkice o polityce państw wobec pamięci” (Warszawa 2014).

Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się 11 grudnia za pośrednictwem platformy MS Teams. W potkaniu online wzięli udział m.in. prof. Jacek Popiel – rektor UJ, Jolanta Korkuć – redaktor naczelna Wydawnictwa Literackiego, prof. Stanisław Sroka – dziekan Wydziału Historycznego oraz prof. Krzysztof Zamorski – prezes Krakowskiego Oddziału PTH.

O wielkości uniwersytetu decydują uczeni, którzy zostawiają nam swoje dzieła. Pamięć o wybitnych profesorach stopniowo odchodzi. O ich obecności przypominają tablice, imienia nadawane salom wykładowym. Ale najtrwalszym sposobem podtrzymywania tej pamięci jest ustanawianie nagród naukowych. Nagroda im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego upamiętnia nie tylko naszych profesorów, ale także podkreśla wspólne dziedzictwo i tradycje naszej części Europy – mówił  rektor UJ.

Prof. Henryk Wereszycki był wybitnym znawcą dziejów Polski porozbiorowej, historii dyplomacji europejskiej w XIX wieku i monarchii habsburskiej, autorem wielu dzieł fundamentalnych dla polskiej historiografii. Prof. Wacław Felczak zajmował się z kolei badaniami historii Węgier, Europy Środkowej i Słowiańszczyzny południowej w XIX i XX wieku. Obaj związani byli z Uniwersytetem Jagiellońskim i cieszyli się ogromnym autorytetem w środowisku akademickim. Ich prace naukowe wypełniały luki w polskich badaniach historycznych, zaś oni sami wyrażali bezkompromisową i godną najwyższego uznania postawę w trudnych latach komunizmu.

źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)