Aktualności
Konkursy
14 Czerwca
Źródło: Uniwersytet Łódzki
Opublikowano: 2022-06-14

Nagroda im. Kotarbińskiego: ponad 60 książek w konkursie

Na tegoroczny, ósmy już Konkurs im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego na wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych, nadesłano 61 dzieł. Autor zwycięskiej pracy otrzyma 50 tys. zł. Werdykt Kapituły poznamy jesienią.

W sumie, w ośmiu dotychczasowych edycjach, do oceny przedstawiono 490 książek z zakresu szeroko rozumianej humanistyki. Jak co roku, Kapituła wskaże pięć najlepszych prac z takich obszarów, jak filozofia, historia, psychologia, socjologia, literaturoznawstwo, filozofia prawa i inne.

Prace napływające na konkurs przynależą do rozmaitych dyscyplin. Wiążą się ze stosowaniem rozmaitych narzędzi badawczych i różniących się metodologii. Stoją też za nimi, jak sądzić można, rozmaite wizje świata i człowieka. Ta zróżnicowana kolekcja rozpraw składa się na bogaty obraz polskiej humanistyki – mówi prof. Ryszard Kleszcz, członek Kapituły Nagrody.

Najbliższe tygodnie oznaczają wytężoną pracę dla członków Kapituły, którzy recenzować będą wszystkie nadesłane pozycje, a następnie wczesną jesienią wybiorą spośród nich do pięciu – ich zdaniem – najlepszych. W dotychczasowych siedmiu edycjach konkursu nominowane były prace wybitne – mówiące o ważnych tematach w sposób oryginalny i przenikliwy. Autorzy wyróżnionych książek zostaną zaproszeni do finału konkursu. Po przeprowadzeniu rozmów z każdym z autorów, Kapituła Nagrody dokona wyboru laureata VIII edycji. Wręczenie nagrody nastąpi podczas uroczystej gali w Łodzi.

Święto humanistyki

Nagroda im Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych to wyróżnienie rangi ogólnopolskiej. Konkurs jest promocją badań, publikacji humanistycznych i samej humanistyki. Jest to jedyna tego rodzaju nagroda w Polsce. Jej laureat otrzymuje podczas uroczystej gali 50 tys. zł na dalszy rozwój naukowy. W sumie, w ośmiu edycjach, z wiodących instytucji i wydawnictw naukowych w Polsce nadesłano do oceny blisko pół tysiąca książek.

Od 2020 roku pandemiczne obostrzenia skomplikowały zgłoszenia do konkursu i nadsyłanie książek, ale dopuszczenie możliwości zgłaszania ich w postaci elektronicznej pozwoliło utrzymać wysoką liczbę zgłoszeń. Tegoroczną edycję, w której do oceny nadesłano 61 prac, można więc uznać za równie udaną co poprzednie, pomimo trudności na rynku wydawniczym.

Jesteśmy przekonani, że i w tym roku nadesłane na konkurs prace potwierdzą nasze dotychczasowe refleksje o wysokim poziomie polskiej humanistyki – podsumowuje prof. Elżbieta Żądzińska, rektor Uniwersytetu Łódzkiego, przewodnicząca Kapituły Nagrody.

Najlepszymi książkami humanistycznymi w poprzednich edycjach wybrano:

  • Jana Strelaua (SWPS) Różnice indywidualne. Historia-Determinanty-Zastosowania, wydaną przez Wydawnictwo Naukowe Scholar,
  • Ewy Kołodziejczyk (PAN) Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza, wydaną przez Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN Fundacja Akademia Humanistyczna,
  • Doroty Sajewskiej (UW) Nekroperformans. Kulturowa rekonstrukcja Teatru Wielkiej Wojny, wydaną przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego,
  • Andrzeja Friszke (PAN) Sprawa Jedenastu. Uwięzienie przywódców NSZZ „Solidarność” i KSS „KOR” 1981-1984, wydaną przez Wydawnictwo Znak Horyzont, we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych PAN i Europejskim Centrum Solidarności,
  • Grzegorza Ziółkowskiego (UAM) Okrutny teatr samospaleń. Protesty samobójcze w ogniu i ich echa w kulturze współczesnej, wydaną przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • Jerzego Zajadły (UG) Minima luridica. Refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych, wydaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego i Wydawnictwo Arche,
  • Zbigniewa Szmyta (UAM) Zbyt głośna historyczność. Użytkowanie przeszłości w Azji Wewnętrznej, wydaną przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

„W wolności najważniejsza jest jej świadomość”

Uniwersytet Łódzki, w którym narodziła się idea nagrody, zawsze konsekwentnie wspierał humanistykę i doceniał jej znaczenie we współczesnym świecie. Wybór patrona nagrody był zatem oczywisty. Został nim prof. Tadeusz Kotarbiński – wybitny filozof i doskonały pedagog; naukowiec głębokiej refleksji i autor niezwykle trafnych, ponadczasowych myśli oraz, po prostu, porządny człowiek. Był filozofem, logikiem i etykiem, przedstawicielem lwowsko-warszawskiej szkoły filozoficznej. Po II wojnie światowej przeniósł się do Łodzi, gdzie współtworzył Uniwersytet Łódzki i został jego pierwszym rektorem. Jednym z najbardziej znanych dzieł Tadeusza Kotarbińskiego jest Traktat o dobrej robocie poświęcony prakseologii, czyli teorii sprawnego działania.

Więcej informacji znajduje się na stronie nagrody: http://www.nagrodakotarbinskiego.uni.lodz.pl/

źródło: UŁ

Dyskusja (0 komentarzy)