Aktualności
Konkursy
08 Listopada
Opublikowano: 2022-11-08

Nagroda za opracowanie strategii upraw roślin energetycznych

Dr Krzysztof Piotrowski z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego został laureatem dorocznej nagrody za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie nauk przyrodniczych, inżynieryjnych i technicznych, przyznawanej przez Baltic University Programme.

Praca „Opracowanie strategii upraw roślin energetycznych metodami ekologicznymi w warunkach globalnych zmian klimatycznych i środowiskowych” została uznana za najlepszą w 2022 roku w konkursie Best PhD Award organizowanym przez Baltic University Programme.

Podkreślono, że autor w szerokim i multidyscyplinarnym ujęciu uzasadnił wykorzystanie czynników biologicznych w rolnictwie, uwzględniając aspekty klimatyczne i środowiskowe, rozwój biologiczny roślin energetycznych, właściwości fizyczne biomasy oraz bilans ekonomiczny. Zwrócono uwagę na globalne znaczenie doboru problematyki badawczej, innowacyjne podejście i nowatorstwo rozprawy dotyczące proekologicznego wykorzystania czynników biologicznych w nowoczesnym rolnictwie zamiast nawozów i środków syntetycznych.

Praca wskazuje na możliwość znacznego ograniczenia stosowania niebezpiecznych dla człowieka i środowiska nawozów chemicznych przy jednoczesnym obniżeniu kosztów produkcji roślin energetycznych – ocenił jeden z recenzentów.

Nowatorstwo rozprawy polega również na uwzględnieniu oryginalnych metod badawczych, metodyki kontroli zmiennych związanych z warunkami klimatycznymi i parametrów oceny skutków oddziaływania biopreparatów na rozwój i plonowanie roślin.

Laureat otrzymał dyplom oraz dofinansowanie w wysokości do 1000 euro udziału w konferencji naukowej lub publikacji w recenzowanym czasopiśmie naukowym.

Baltic University Programme, powstały w 1991 roku, jest międzynarodową siecią akademicką, która zrzesza 220 uczelni i instytucji szkolnictwa wyższego z 14 państw leżących w regionie Morza Bałtyckiego. To obecnie jedna z największych sieci tego typu na świecie. Co roku w konkursie Best PhD Award nagradzany jest autor pracy doktorskiej bronionej na jednej z uczelni członkowskich. Głównym celem programu jest wspieranie wysokiej jakości badań promujących zrównoważony rozwój.

MK, źródło: UŁ

 

Dyskusja (0 komentarzy)