Aktualności
Konkursy
17 Maja
Opublikowano: 2023-05-17

Nagroda za polsko-niemiecką współpracę już po raz dziesiąty

Do 12 lipca można zgłaszać nominacje do konkursu o nagrodę COPERNICUS dla wybitnych polskich i niemieckich naukowczyń i naukowców. Laureaci otrzymają po 100 tys. euro.

To już dziesiąta edycja przedsięwzięcia, które organizują wspólnie Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wraz z niemieckim stowarzyszeniem Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Celem nagrody jest wyróżnienie wybitnych naukowczyń i naukowców z Polski i Niemiec, którzy mają szczególne zasługi dla współpracy polsko-niemieckiej i mogą wykazać się wybitnym dorobkiem badawczym będącym rezultatem tej współpracy w dowolnej dziedzinie nauki, w tym także w obszarze nauk humanistycznych i społecznych.

Nagroda jest przyznawana duetowi uczonych, z których jedna osoba pracuje w Polsce, a druga w Niemczech. Wysokość nagrody wynosi 200 tys. euro – po 100 tys. euro dla każdego z laureatów. Środki te powinny zostać wykorzystane na rzecz dalszego rozwoju polsko-niemieckiej współpracy naukowej. Laureatów wybiera jury złożone z wybitnych przedstawicielek i przedstawicieli polskiego i niemieckiego środowiska naukowego.

Konkurs jest skierowany do reprezentantek i reprezentantów wszystkich dziedzin nauki. Do zgłaszania nominacji uprawnieni są uczeni posiadający minimum stopień naukowy doktora, zatrudnieni w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej. W konkursie przyjmowane są także autonominacje. W konkursie mogą wziąć udział uczone i uczeni ze stopniem minimum doktora, zatrudnieni w państwowej uczelni i/lub w jednostce naukowej w Niemczech lub w podmiocie należącym do systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce oraz zaangażowani w bieżące projekty badawcze.

Termin zgłoszeń upływa w środę 12 lipca 2023 r. Nominacje należy składać elektronicznie za pomocą portalu zgłoszeniowego FNP: https://wnioski.fnp.org.pl. Nazwiska nagrodzonych zostaną ogłoszone do czerwca 2024 roku, a uroczyste gala odbędzie się w Niemczech w październiku przyszłego roku. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne na stronie internetowej FNP.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)