Aktualności
Konkursy
14 Lutego
Fot. Stefan Ciechan
Opublikowano: 2019-02-14

Nagrody w konkursie „Skomplikowane i proste” wręczone

„Na społeczną odpowiedzialność nauki składa się wiele elementów, z których kto wie, czy nie najważniejszym jest popularyzacja jej dorobku. To w pewnym sensie forma spłaty długu, jaki każdy naukowiec zaciąga w społeczeństwie” – mówił wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podczas wręczenia nagród w XIV konkursie „Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach”.

Uroczystość, która odbyła się w MNiSW, poprzedziła posiedzenie Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do tej okoliczności nawiązał na wstępie Piotr Kieraciński, redaktor naczelny miesięcznika „Forum Akademickie”.

– Spotykając się co roku, pod patronatem ministra nauki i szkolnictwa wyższego na posiedzeniu RGNiSW, by wręczyć młodym naukowcom nagrody przekazywane przez naszych fundatorów, budujemy w pewnej skali kapitał społeczny, wzajemne zaufanie tych środowisk: i naukowego, i biznesowego. Mam wrażenie, że to jest jedna z misji tego konkursu – ocenił.

Zwracając się do laureatów, wicepremier Gowin, który podkreślił, że są oni częścią pewnej wspólnoty, a wejście na ścieżkę badań naukowych to zasługa zarówno ich wewnętrznej pasji, jak i wielu ludzi, którzy spotkali na swojej drodze – począwszy od rodziny, a na mistrzach akademickich skończywszy.

– Przedstawienie wyników własnych badań w sposób pasjonujący dla ogółu społeczeństwa jest pewną formą wdzięczności wobec tych, którzy pomagali wam na różnych etapach stać się tymi, kim dziś jesteście. Wasza działalność służy także temu, aby współczesne społeczeństwo uświadamiało sobie wagę działalności poznawczej, wagę bezinteresownego dążenia do prawdy. Jeżeli chcemy zbudować nowoczesne państwo, dynamiczną gospodarkę, wzmocnić więzy społeczne, to konieczne jest przekonanie wszystkich, że nie da się tych celów osiągnąć bez konsekwentnego rozwoju badań naukowych, nie tylko stosowanych, o których wadze nie trzeba nikogo przekonywać, ale również humanistycznych, bo to one są zwornikiem naszej kulturowej tożsamości –przekonywał Jarosław Gowin.

Przypomniał słowa ks. Józefa Tischnera o filozofii, która jest nic niewarta, jeśli nie da się jej przełożyć na góralski, oraz José Ortegi y Gasseta głoszącego, że filozofia, która nie budzi poczucia piękna, nie dostarcza wrażeń estetycznych, nie jest godna miana filozofii.

– Trochę podobnie jest z nauką. Powinna zaciekawiać, nie tylko badaczy, ale też wszystkich, którzy chcą przejść przez życie w sposób nieobojętny, którzy podsycają w sobie, a przynajmniej nie pozwalają mu zagasnąć, głód ciekawości poznawczej. Jestem przekonany, że wśród tych, którzy czytają wasze teksty znajdą się i tacy, których ta lektura zainspiruje do własnych badań naukowych – dodał wicepremier Gowin.

W XIV konkursie „Skomplikowane i proste” nadesłano 70 prac, z których trzyosobowe jury w składzie: red. Magdalena Bajer, prof. Ewa Bartnik i red. Grzegorz Filip, przyznało trzy nagrody i cztery równorzędne wyróżnienia. Ich autorzy otrzymali nagrody finansowe, których suma wyniosła 18,5 tys. zł, oraz rzeczowe.

I nagrodę otrzymała mgr Agnieszka Muzińska, geomorfolog, doktorantka Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim za artykuł: „Jak i dlaczego lodowce szarżują?”.

Nie miałam trudności przy jego pisaniu. Uwielbiam ten temat, więc cóż może być przyjemniejszego od opisywania go szerszej publiczności? Popularyzacja nauki to moim zdaniem niesamowita przygoda! – zauważyła.

II nagroda trafiła do dr Agnieszki Franczyk-Cegły, filologa klasycznego, romanistki, bibliologa z Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu za artykuł: „Po starą księgę sięgam ze wzruszeniem…”.

Nie brałam dotąd udziału w tego typu konkursach. Największy problem przy pisaniu sprawiło mi… ograniczenie objętości tekstu. Kiedy skończyłam, musiałam skracać – przyznała.

III nagrodę przyznano mgr Annie Jesionek, farmaceutce, doktorantce w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za artykuł: „Aromat bagna” (zostanie opublikowany w numerze 03/2019 FA).

– Prace konkursowe na ogół czytam porządnie, z zainteresowaniem – powiedziała prof. Ewa Bartnik, biolog, jurorka konkursu – ale raz na jakiś czas opis wciąga mnie jak dobra książka, tak że zapominam o tym, że czytam pracę na konkurs– chyba zresztą takie powinny być dobre artykuły. W tym roku wszystkie trzy nagrodzone prace dawały taki efekt, ale najbardziej chyba wciągnęła mnie praca, która uzyskała III nagrodę, może dlatego, że jest najbliższa mojej specjalności naukowej, a jest zręcznie przemieszaną opowieścią o ziołach i ich działaniu, o handlarzu ziołami, alchemiku, panu z reumatyzmem. Mamy fragmenty powieści o ziołach leczniczych i informacje o tym, jak one naprawdę działają i czym zajmuje się autorka. Nie wiedziałam, że roślina o nazwie bagno może być tak fascynująca!

Cztery równorzędne wyróżnienia otrzymali:

 • dr Joanna Brzeszcz, ekolog, Zakład Mikrobiologii, Instytut Nafty i Gazu PIB, Kraków za artykuł: „Bakterie”
 • mgr Joanna Durlik, psycholingwistka, psycholog kognitywny, doktorantka w Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności, Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego za artykuł: „Wieża Babel za cornerem”
 • dr Jakub Małecki, geograf, glacjolog, adiunkt w Zakładzie Badań Kriosfery, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu za artykuł: „Jak spóźniłem się na samolot. Wspomnienia glacjologa z Arktyki” (nieobecny podczas uroczystości wręczania nagród)
 • dr inż. Grzegorz Szwachta, inżynieria powierzchni, krystalografia cienkich warstw, Akademia Górniczo-Hutniczej w Krakowie za artykuł: „Autostrada dla prądu”.

Więcej o laureatach

To już XIV edycja konkursu organizowanego przez redakcję miesięcznika Forum Akademickie. Do tej pory zgłoszono do niego 1200 prac, z których nagrodzono 97. Dedykowany jest pracownikom naukowym uczelni i instytutów badawczych oraz doktorantom, którzy nie ukończyli 35 roku życia. W nadesłanych pracach uczestnicy konkursu opisują badania, które prowadzili lub w których brali udział. Jury wybiera artykuły poprawne merytorycznie, sprawnie napisane, charakteryzujące się wyczuciem idiomu popularnonaukowego, ukazujące autentyczne zaangażowanie w wykonywane badania i świadomość stosowanych metod, obrazowe, odznaczające się oryginalnym pomysłem popularyzatorskim, czasem też wprowadzające osobistą refleksję na temat pracy badawczej. Honorowy patronat nad konkursem objął wicepremier Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez: Asseco Data SystemsEmapaFundację na rzecz Nauki PolskiejKingston TechnologyStowarzyszenie KopipolPlagiat.plStatSoftWydawnictwo Naukowe PWN oraz Fundację Forum Akademickie.

Laureatka I nagrody otrzymała:

 1. Nagrodę pieniężną w wysokości 5.000 zł – od Stowarzyszenia KOPIPOL
 2. Nagrodę pieniężną w wysokości 2.500 zł – od firmy PLAGIAT.PL
 3. Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł oraz udział w dwudniowym kursie Data mining – kurs podstawowy, prowadzonym z wykorzystaniem programu Statistica (o wartości 1795 zł) – od firmy StatSoft
 4. Voucher na szkolenie biznesowe Asseco Data Systems. Maksymalna wartość szkolenia, które może wybrać laureat, to 7000 zł brutto.
 5. Zestaw Mapy cyfrowe Emapa, licencja na jedno stanowisko (Mapa administracyjna Polski z danymi statystycznymi GUS + Mapa topograficzna przeglądowa Polski) – od firmy Emapa
 6. Pendriv z możliwością szyfrowania 3 X DT2000/16GB (prizes) o wartości 350 zł – od firmy KINGSTON Technology
 7. Książki o łącznej wartości 600 zł z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN (w cenach katalogowych)

Laureatka II nagrody otrzymała:

 1. Nagrodę pieniężną w wysokości 3.000 zł – od Stowarzyszenia KOPIPOL
 2. Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł oraz udział w dwudniowym kursie Statistica – kurs podstawowy (o wartości 1295 zł) – od firmy StatSoft
 3. Zestaw Mapy cyfrowe Emapa, licencja na jedno stanowisko (Mapa administracyjna Polski z danymi statystycznymi GUS + Mapa Topograficzna przeglądowa Polski) – od firmy Emapa
 4. Pendriv z możliwością szyfrowania 3 X DT2000/16GB (prizes) o wartości 350 zł – od firmy KINGSTON Technology
 5. Książki o łącznej wartości 400 zł z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN

Laureatka III nagrody otrzymała:

 1. Nagrodę pieniężną w wysokości 2.000 zł – od Stowarzyszenia KOPIPOL
 2. Udział w dwudniowym kursie Sieci neuronowe prowadzonym z wykorzystaniem programu Statistica (o wartości 1695 zł) – od firmy StatSoft
 3. Zestaw Mapy cyfrowe Emapa, licencja na jedno stanowisko (Mapa administracyjna Polski z danymi statystycznymi GUS + Mapa Topograficzna przeglądowa Polski) – od firmy Emapa
 4. Pendriv z możliwością szyfrowania 3 X DT2000/16GB (prizes) o wartości 350 zł – od firmy KINGSTON Technology
 5. Książki o łącznej wartości 200 zł z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN

Laureaci wyróżnień otrzymali:

 1. Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł – od Stowarzyszenia KOPIPOL
 2. Udział w dwudniowym kursie Statistica – kurs podstawowy (o wartości 1295 zł) – od firmy StatSoft
 3. Nawigację MapaMap – Polska Lifetime for Android – od firmy Emapa
 4. Pendriv 4 X DTCNY17/32GB o wartości 100 zł – od firmy KINGSTON Technology
 5. Książki o łącznej wartości 100 zł z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN

Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni odbiorą książki z serii Monografie FNP, ufundowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiejtorby z upominkami od Asseco Data Systems, a także roczną prenumeratę „Forum Akademickiego”.

MK

Fot. Stefan Ciechan

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin

Uroczystość wręczenia nagród poprzedziła posiedzenie RGNiSW

Mgr Agnieszka Muzińska odbiera nagrodę od Grzegorza Pytlakowskiego, pełnomocnika Zarządu ds. edukacji w Asseco Data Systems

Nagrodę odbiera dr Agnieszka Franczyk-Cegła

Nagrodę odebrała mgr Anna Jesionek

Dr Joanna Brzeszcz z wyróżnieniem

Wyróżnienie odebrała też mgr Joanna Durlik

Wyróżnienie odebrał dr inż. Grzegorz Szwachta

Chwila dla fotoreportera Stefana Ciechana

Przy szarlotce i kawie o… popularyzacji nauki

Dyskusja (0 komentarzy)