Aktualności
Konkursy
14 Grudnia
Zdobywcy I nagrody, źródło: www.quarrylifeaward.pl
Opublikowano: 2018-12-14

Nagrody za bioróżnorodność

Naukowcy z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Uniwersytetu Śląskiego oraz studenci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zostali laureatami czwartej edycji konkursu Quarry Life Award, organizowanego przez Heidelberg Cement. 

Quarry Life Award to konkurs naukowo-dydaktyczny, którego celem jest promowanie bogatej różnorodności lokalnej flory i fauny, podnoszenie świadomości na temat wartości biologicznej terenów górniczych oraz poszukiwanie nowych sposobów dalszego zwiększania bioróżnorodności tych terenów. W tegorocznym konkursie spośród ponad 20 projektów do finansowania wybrano sześć, z których nagrodzono cztery.

W kategorii projektów naukowo-badawczych pierwszą nagrodę przyznano za „Środowiskowe uwarunkowania sukcesji w kopalniach kruszyw mineralnych jako podstawa ich rekultywacji”. Autorzy – dr hab. Damian Chmura, prof. ATH z Instytutu Ochrony i Inżynierii Środowiska, oraz dr hab. Tadeusz Molenda z UŚ – po przeprowadzeniu badań botanicznych i hydrologicznych przedstawili koncepcję przywrócenia wartości przyrodniczej terenu kopalni kruszyw mineralnych „Wójcice” w razie ewentualnego zaprzestania jej eksploatacji. Za ten projekt otrzymali 5 tys. euro.

Druga nagroda w wysokości 2,5 tys. euro trafiła do Studenckiego Koła Naukowego Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za „Przywrócenie warunków sukcesji w kopalni Nowogród Bobrzański dzięki rekultywacji biologicznej”. Głównym celem projektu było opisanie warunków rekultywacji biologicznej materiału wydobywczego, które będą sprzyjać prawidłowemu wzrostowi roślin.

MK

Źródło: ATH

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)