Aktualności
Konkursy
09 Lipca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-07-09

Nagrodzono autorów najlepszych prac w dziedzinie neurobiologii

Komitet Neurobiologii PAN i Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego przyznały nagrody w konkursie im. Jerzego Konorskiego. Honoruje się w nim autorów najlepszych prac badawczych w dziedzinie neurobiologii.

Corocznie, z inicjatywy PTBUN i Komitetu Neurobiologii PAN, przyznawana jest nagroda zespołowa im. Jerzego Konorskiego za najlepszą pracę z dziedziny neurobiologii wykonaną w Polsce. W skład kapituły wchodzą przedstawiciele obu gremiów. W szóstej edycji konkursu nadesłano 17 prac. Najlepszą polską publikacją oryginalną w dziedzinie neurobiologii w roku 2020 uznano artykuł pt. Mitochondrial protein biogenesis in the synapse is supported by local translation. Jego autorami są:

 • dr inż. Bożena Kuźniewska z Laboratorium Molekularnych Podstaw Plastyczności Synaptycznej w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Dominik Cysewski ze Środowiskowego Laboratorium Spektrometrii Mas w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN ;
 • dr Michał Wasilewski z Laboratorium Biogenezy Mitochondriów w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego;
 • dr Paulina Sakowska z Laboratorium Biogenezy Mitochondriów w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie;
 • Jacek Miłek z Laboratorium Molekularnych Podstaw Plastyczności Synaptycznej w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego;
 • dr Tomasz M Kuliński z Pracownia Biologii RNA i Genomiki Funkcjonalnej w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN;
 • Maciej Winiarski z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk;
 • Paweł Kozielewicz z Laboratorium Biogenezy Mitochondriów w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego;
 • dr hab. Ewelina Knapska z Pracowni Neurobiologii Emocji w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk;
 • prof. Michal Dadlez ze Środowiskowego Laboratorium Spektrometrii Mas w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN;
 • prof. Agnieszka Chacińska z Laboratorium Biogenezy Mitochondriów w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego i Międzynarodowej Agendy badawczej ReMedy;
 • prof. Andrzej Dziembowski z Laboratorium Biologii RNA w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie;
 • dr Magdalena Dziembowska z Laboratorium Molekularnych Podstaw Plastyczności Synaptycznej w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Ponadto przyznano dwa wyróżnienia. Otrzymali je:

Zwycięskie prace z zostaną zaprezentowane na tegorocznym FENS Regional Meeting w Krakowie.

Nagroda Komitetu Neurobiologii PAN i Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego jest przyznawana za pojedynczą, recenzowaną publikację – pracę doświadczalną, kliniczną lub teoretyczną, wykonaną w największej mierze w Polsce, a opublikowaną w jednym z czołowych światowych czasopism naukowych. Istotnym kryterium jest jakość czasopisma potwierdzona powszechnie przyjętymi wskaźnikami naukometrycznymi (Impact Factor, z uwzględnieniem specyfiki dziedziny).

MK, źródło: PTBUN, KN PAN, UMK

Dyskusja (0 komentarzy)