Aktualności
Konkursy
17 Października
Źródło: Fundacja Kościuszkowska Polska/MSfoto.net
Opublikowano: 2022-10-17

Nagrodzono młodych informatyków

W XVIII edycji konkursu o Nagrodę im. Witolda Lipskiego przyznawanej za wybitnie osiągnięcia w dziedzinie informatyki i za udokumentowany publikacjami dorobek naukowy wyróżniono młodych naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Wrocławskiej oraz Politechniki Warszawskiej.

Nagroda im. Witolda Lipskiego została ustanowiona w 2005 r. celem upamiętnienia sylwetki jej patrona, przedwcześnie zmarłego, w wieku 35 lat, pioniera polskiej informatyki. Był wybitnym informatykiem światowego formatu o trwałych osiągnięciach w teorii baz danych, geometrii obliczeniowej i teorii algorytmów. Nagroda jego imienia ma, w zamyśle pomysłodawców, inspirować młodych informatyków w Polsce i promować rozwój tej dziedziny w kraju. Coroczny konkurs adresowany jest do naukowców, którzy nie ukończyli 35 roku życia, posiadających polskie obywatelstwo i na stałe mieszkających na terenie Polski.

W tym roku pula nagród wynosiła 100 tys. zł. Zwycięzców wyłoniono w dwóch kategoriach. W kategorii teoretycznych aspektów informatyki nagrodę w wysokości 50 tys. zł przyznano dr. Filipowi Mazowieckiemu. Obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Warszawskim z półrocznym pobytem na Uniwersytecie Wrocławskim, badając formalizmy zapytań związanych z bazami danych. Pracował wówczas nad ustalaniem złożoności i znajdowaniu granicy rozstrzygalności dla klasycznych problemów decyzyjnych języków zapytań. Jego praca dotyczyła problemów spełnialności i zawierania dwóch języków: logiki pierwszego rzędu z dwiema zmiennymi i datalogu. Ostatni rok doktoratu spędził głównie na wizycie naukowej w Pontifical Catholic University of Chile, gdzie zaczął pracować w nowej dziedzinie: formalnej weryfikacji, która zajmuje się weryfikowaniem poprawnego funkcjonowania systemów. Po obronieniu doktoratu, w lutym 2016 roku, kontynuował prace nad problemami w formalnej weryfikacji. Spędził też prawie cztery lata jako postdoc w uniwersytetach w Warwick, Oxfordzie i Bordeaux. We wrześniu 2019 r. otrzymał pozycję research group leader w Max Planck Institute for Software Systems w Saarbrücken. Od lutego 2022 pełni funkcję adiunkta im. Eilenberga na Uniwersytet Warszawskim.

Jestem zaszczycony tym, że otrzymałem nagrodę Lipskiego. To wielkie wyróżnienie dołączyć do grona laureatów wśród polskich informatyków, którzy są w światowej czołówce naukowców. Myślę, że ta nagroda zwiększy rozpoznawalność tematyki moich badań, teoretycznej i formalnej weryfikacji, którą uważam za ważną dziedzinę – powiedział laureat.

W kategorii zastosowań informatyki wręczono dwie równorzędne nagrody w wysokości 25 tys. zł każda. Jedna trafiła do dr. Michała Koziarskiego, który w ub.r. obronił pracę doktorską dotyczącą algorytmów wstępnego przetwarzania danych niezbalansowanych w zadaniu klasyfikacji na Akademii Górniczo-Hutniczej. Obecnie  prowadzi badania dotyczące algorytmów klasyfikacji wielokryterialnej na Politechnice Wrocławskiej, na której ukończył wcześniej studia magisterskie. Poza badaniami teoretycznymi nad algorytmami uczenia maszynowego brał ponadto udział w projektach badawczo-rozwojowych dotyczących detekcji nowotworów w oparciu o zdjęcia histopatologiczne oraz tworzenia podsumowań dużych zbiorów danych obrazowych. Jest szczególnie zainteresowany możliwością zastosowania metod sztucznej inteligencji w medycynie i naukach o życiu. Prowadzi prace nad zastosowaniem uczenia maszynowego w odkrywaniu leków. Laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2020 roku oraz wyróżnienia Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji w konkursie na najlepszą polską pracę doktorską w 2021 roku. Kierownik grantu PRELUDIUM dotyczącego klasyfikacji obrazów dla danych niezbalansowanych w latach 2018–2021.

Drugim zwycięzcą tej kategorii jest dr Mateusz Ostaszewski, który obronił doktorat z wyróżnieniem w Instytucie Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN w Gliwicach. W trakcie przygotowywania rozprawy współpracował z prof. Leonardo Banchi oraz odbył staż naukowy na UCL u prof. Simone Severini. Po doktoracie nawiązał współpracę z grupą badawczą pod kierownictwem prof. Vedrana Dunjko (Leiden University). Aktualnie odbywa staż podoktorski na Politechnice Warszawskiej. Był laureatem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia oraz stypendium doktorskiego Etiuda. Ponadto brał udział w projektach finansowanych przez NCN oraz FNP. Swoje wyniki badawcze zaprezentował m.in. na prestiżowej konferencji NeurIPS oraz publikował w czasopismach, takich jak Quantum, Computer Physics Communications czy Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. Jego badania skupiają się na problematyce uczenia ciągłego. Równolegle zajmuje się wykorzystaniem uczenia głębokiego do konstrukcji obwodów kwantowych pod obecnie budowane urządzenia kwantowe.

Nagroda powstała z inicjatywy polskich informatyków mieszkających poza Polską, profesorów: Krzysztofa Apta, Wiktora Marka oraz Mirosława Truszczyńskiego. W grudniu 2021 r. Fundacja Rozwoju Informatyki, która dotychczas pełniła rolę organizatora konkursu, przekazała tę funkcję Fundacji Kościuszkowskiej. The Kosciuszko Foundation Inc. od prawie 100 lat przyznaje stypendia młodzieży i naukowcom z Polski i USA. Prowadzi działalność filantropijną, informacyjną, popularyzatorską w zakresie dziejów kultury i nauki polskiej. Organizuje wystawy, koncerty, konkursy, promując polską sztukę. Upamiętnia postać Tadeusza Kościuszki – wybitnego generała, powstańca i bohatera dwóch narodów. Fundacja Kościuszkowska Polska, współpracując ściśle z The Kosciuszko Foundation Inc., wspiera intelektualną, naukową i kulturową wymianę między Polską a Stanami Zjednoczonymi. W ramach programu TEIP gości amerykańskich wolontariuszy na obozach dla dzieci i młodzieży w całej Polsce. Dba o wspólną, polsko-amerykańską historię i tworzy lepsze warunki rozwoju i współpracy kolejnych pokoleń.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)