Aktualności
Konkursy
06 Kwietnia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2022-04-06

Nagrodzono najlepsze książki o tematyce politologicznej

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych nagrodził najlepsze książki o tematyce politologicznej. Laury trafiły do badaczy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Ogólnopolski Konkurs im. prof. Czesława Mojsiewicza na najlepszą książkę o tematyce politologicznej ma na celu popularyzację wiedzy o polityce i naukach zainteresowanych tą sferą życia społecznego; zainteresowanie, szczególnie młodych naukowców, badaniem życia politycznego w wymiarze krajowym, regionalnym lub globalnym; nagradzanie badaczy wyróżniających się rzetelnością, innowacyjnością oraz troską o wysoką efektywność i jakość prowadzonych badań; zachowanie pamięci o profesorze Czesławie Mojsiewiczu i jego dorobku naukowym.

Tym razem przyznano podwójne nagrody: za rok 2019 i 2020. Główną nagrodę za rok 2019 otrzymała dr hab. Katarzyna Radzik-Maruszak, prof. UMCS, z Katedry Administracji Publicznej Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie za publikację pt. Rada Gminy jako uczestnik lokalnego współrządzenia. Przykład Anglii, Finlandii, Polski i Słowenii, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego Scholar.

Monografia oparta jest na rozbudowanej, obcojęzycznej bazie źródłowej oraz, co jej jest ogromnym walorem, na wynikach jakościowych badań terenowych (blisko 80 wywiadów z ekspertami i lokalnymi politykami), przeprowadzonych przez laureatkę w każdym z państw. Publikacja jest osiągnięciem oryginalnym i nowatorskim, które bez wątpienia stanowi istotny wkład z rozwój nauk społecznych, w tym przede wszystkim dyscypliny, jaką są nauki o polityce i administracji.

Wyróżnienia otrzymali:

  • Damian Guzek, Mediatizing Secular State. Media, Religion and Politics in Contemporary Poland, Wydawnictwo Peter Lang
  • Krzysztof Urbaniak, Reformy systemu wyborczego do brytyjskiej Izby Gmin w XXI wieku. Ciągłość i zmiana w prawie wyborczym i praktyce ustrojowej, Wydawnictwo Nauka i Innowacje.

Z kolei I nagroda za rok 2020 trafiła do dr. hab. Radosława Marzęckiego z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie za Pierwsze pokolenie wolności. Uwarunkowania i wzory partycypacji w sferze publicznej polskich i ukraińskich studentów (Wydawnictwo Naukowe Scholar).

To obszerny raport z badań (ilościowych i jakościowych), których celem była diagnoza społeczno-politycznych postaw i opinii dominujących wśród młodzieży (studenckiej) w Polsce i Ukrainie. Autor opisuje i wyjaśnia zarówno podobieństwa, jak i – przede wszystkim – różnice w zakresie badanej problematyki: poczucia i sposobu rozumienia patriotyzmu przez młodych Polaków i Ukraińców; ich stosunku do instytucji państwa (szacunku, legitymizacji władzy, przestrzegania prawa itp.), oraz rozumienia i stosunku do demokracji. Szczególny wątek badań poświęcony jest identyfikacji postaw i poglądów specyficznych, skrajnych.

Wyróżnienia przyznano:

  • Alicji Curanović, Przeznaczeni do wielkości! Poczucie misji w polityce zagranicznej. Przypadek Rosji, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Nataszy Lubik-Reczek, Izabeli Kapsie, Magdalenie Musiał-Karg, Elektroniczna partycypacja obywatelska w Polsce. Deklaracje i opinie Polaków na temat e-administracji i e-głosowania, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM.

Organizatorem konkursu jest Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

MK, źródło: PTNP

 

Dyskusja (0 komentarzy)