Aktualności
Konkursy
31 Grudnia
Źródło: Instytut De Republica
Opublikowano: 2021-12-31

Nagrodzono najlepsze monografie poświęcone Norwidowi

Katalog prac plastycznych, którego autorką jest dr Edyta Chlebowska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, został uznany za najlepszą monografię poświęconą Cyprianowi Norwidowi w konkursie przeprowadzonym przez Instytut De Republica. Wręczono także cztery nagrody specjalne.

Cyprian Norwid jest jednym z patronów kończącego się roku. We wrześniu obchodziliśmy bowiem dwusetną rocznicę urodzin poety. Aby przypomnieć jego dorobek, Instytut De Republica zorganizował konkurs na najlepszą monografię Cypriana Norwida wydaną w latach 2016–2021. Jego celem było wyłonienie najlepszych pozycji wydawniczych poświęconych „czwartemu wieszczowi”, które ukazały się w ostatnim czasie, a tym samym wyróżnienie ich autorów oraz docenienie pracy.

Mam pewność, że wybór kapituły odzwierciedla wielowymiarowość twórczości Norwida, kładąc przy tym nacisk także na mniej znane jej aspekty. Wśród nagrodzonych prac mamy więc między innymi te, które przybliżają nam twórczość plastyczną Norwida, prezentują starożytny Rzym jako niezwykle istotny punkt odniesienia dla jego twórczości i estetyki, zestawiają Norwida z Baudelairem, porównując przy tym ich biografie, postawy i twórczość na wielu różnych płaszczyznach, czy wreszcie prezentują jakże aktualne poglądy Norwida na kwestie społeczne – mówił podczas uroczystego ogłoszenia wyników dr hab. Bogumił Szmulik, dyrektor Instytutu De Republica.

Laureaci konkursu na najlepszą monografię poświęconą Cyprianowi Norwidowi wydaną w latach 2016–2021:

  • I miejsce – dr Edyta Chlebowska (Ośrodek Badań nad Twórczością Cypriana Norwida, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Cyprian Norwid. Katalog prac plastycznych, T I–V, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017–2020;
  • II miejsce – dr Magdalena Karamucka-Marcinkiewicz (Zespół Szkół w Mogilnie), Antyczny Rzym Norwida, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016 (pierwsza nagroda za zajęcie II miejsca);
  • II miejsce – prof. Piotr Chlebowski (Ośrodek Badań nad Twórczością Cypriana Norwida, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Polihymnia CN. Studia i szkice interpretacyjne, CN 1–2, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019 (druga nagroda za zajęcie II miejsca);
  • III miejsce – dr hab. Magdalena Siwiec (Katedra Komparatystyki Literackiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego), Sytuacja Norwida – Sytuacja Baudelaire`a. Paralele Nowoczesności, Towarzystwo Autorów i Wydawnictw Prac Naukowych Universitas, Kraków 2021.

oraz nagrody specjalne:

  • pierwsza nagroda specjalna – Józef Franciszek Fert, Norwid, Zdania i uwagi o społeczeństwie obywatelskim, Pewne Wydawnictwo (pod patronatem Fundacji Museion), Warszawa 2021;
  • druga nagroda specjalna – Stanisław Falkowski, Gladiator prawdy. Norwid – poeta naszych czasów, Oficyna Wydawnicza Volumen, 2018;
  • trzecia nagroda specjalna – Edyta Chlebowska (za wybór prac i komentarz), Cyprian Norwid. Wierny portret, Pewne Wydawnictwo (pod patronatem Fundacji Museion), Warszawa 2021;
  • czwarta nagroda specjalna – Adam Cedro (za prace edytorskie), Cyprian Norwid. Wierny portret, Pewne Wydawnictwo (pod patronatem Fundacji Museion), Warszawa 2021.

MK

Na kończący się właśnie Rok Norwidowski, ustanowiony przez Sejm RP w 200. rocznicę urodzin poety, złożyły się wystawy, filmy, liczne publikacje, spektakle, koncerty, prapremiera opery Wanda Joanny Wnuk-Nazarowej. Dokładając cegiełkę, w grudniowym numerze „Forum Akademickiego” publikujemy dwa artykuły związane z badaniami nad twórczością autora Promethidiona. Ich autorkami są: dr hab. Zofia Dambek-Giallelis, literaturoznawczyni, badaczka Norwida, kierownik Laboratorium Dokumentacji Literackiej na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Aleksandra Sikorska-Krystek, doktorantka slawistyki na Uniwersytecie we Fryburgu.

W stronę całości


Od mimesis do ekspresji 


Dyskusja (0 komentarzy)