Aktualności
Konkursy
26 Maja
Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Opublikowano: 2023-05-26

Nagrodzono najlepsze prace, publikacje oraz innowacje w dziedzinie geoinformacji

W siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii wręczono nagrody laureatom V edycji konkursu na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji.

Na konkurs wpłynęło kilkadziesiąt prac dyplomowych i rozpraw doktorskich pogłębiających temat geoinformacji w różnych dziedzinach naukowych z: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Laureaci wykazali się bardzo dobrym warsztatem badawczym, czego rezultatem są prace o dużym potencjale. Są nie tylko interesujące, ale i zawierają praktyczne rozwiązania. Na bardzo wysoki poziom wskazuje zaproponowanie autorskich metod badawczych. Zgłoszone publikacje oraz innowacyjne rozwiązania prezentują istotny wkład w rozwój nauki i wykorzystania nowoczesnych danych przestrzennych w analizach przyrodniczych i narzędziach analitycznych o charakterze automatycznym – oceniło jury pod przewodnictwem dr hab. inż. Katarzyny Osińskiej-Skotak z Politechniki Warszawskiej.

Nagrody Ministra Rozwoju i Technologii w kategorii prace magisterskie otrzymali:

  • mgr Iga Ajdacka z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę „Wykorzystanie drzew decyzyjnych (DT) do automatyzacji selekcji rzek na mapach ogólnogeograficznych” (promotor: dr inż. Izabela Karsznia);
  • mgr inż. Dominik Teodorczyk z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za pracę „Integracja radarowych danych satelitarnych pochodzących z misji Sentinel-1 oraz TerraSAR-X do monitorowania deformacji powierzchni terenu na obszarze Górnego Śląska” (promotor: dr inż. Kamila Pawłuszek-Filipiak);
  • mgr inż. Wojciech Krok z Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie za pracę „Analiza atrakcyjności działek ewidencyjnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w obrębie Opatowice” (promotor: dr inż. Tomasz Noszczyk).

Nagrody Ministra Rozwoju i Technologii w kategorii rozprawy doktorskie otrzymali:

  • dr inż. Mariusz Ciesielski z Instytutu Badawczego Leśnictwa za rozprawę pt. „Analiza rekreacyjnego wykorzystania terenów leśnych na podstawie danych z aplikacji i portali społecznościowych” (promotor: dr hab. Krzysztof Stereńczak);
  • dr. inż. Magdalena Pilarska-Mazurek z Politechniki Warszawskiej za rozprawę pt. „Opracowanie metodyki korekcji intensywności sygnału z lotniczego skanowania laserowego w celu poprawy rozpoznawania pokrycia terenu” (promotor: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński).

Nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii w kategorii krajowe publikacje przyznano za pracę zbiorową zatytułowaną „Aktualny stan Puszczy Białowieskiej na podstawie wyników projektu LIFE + ForBioSensing” przygotowaną pod redakcją naukową dr. hab. Krzysztofa Stereńczaka z Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii w kategorii innowacyjne rozwiązania otrzymał Zbigniew Malinowski – reprezentujący zespół firmy Geo-System sp. z o.o. za „Automatyczny raport dla działki ewidencyjnej obejmujący aktualne i historyczne dane zgromadzone w Infrastrukturze Informacji Przestrzennej”.

MK, źródło: MRiT

Dyskusja (0 komentarzy)