Aktualności
Konkursy
13 Grudnia
Opublikowano: 2023-12-13

Nagrodzono najlepsze prace z zakresu nauk ekonomicznych

Rozstrzygnięto konkursy o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepsze prace z zakresu nauk ekonomicznych.

To XV edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską i VIII – na najlepszą pracę doktorską. Celem obu jest rozwijanie polskiej myśli ekonomicznej oraz zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii i finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.

Prace magisterskie

Kapituła nie przyznała III nagrody. Zdecydowano o przyznaniu dwóch równorzędnych nagród II oraz czterech wyróżnień.

 • I nagroda w wysokości 15 tys. zł dla Dawida Wojciecha Lesznika za pracę pt. „Typologia inwestorów indywidualnych na polskim rynku akcyjnym” obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, pod kierunkiem dr. hab. Grzegorza Maciejewskiego;
 • II nagroda w wysokości 10 tys. zł dla Eweliny Kuźmy za pracę pt. „Green banking a efektywność finansowa banków” obronioną w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, pod kierunkiem dr Magdaleny Kozińskiej;
 • II nagroda w wysokości 10 tys. zł dla Pauliny Anny Obary za pracę pt. „Determinanty jakości portfela kredytowego banków krajów Europy Środkowo‑Wschodniej” obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, pod kierunkiem dr. Krzysztofa Kila;
 • Wyróżnienie w wysokości 5 tys. zł dla Renaty Marii Broszkiewicz za pracę pt. „Perceived or revealed risk? Risk appetite’s assessment from the perspective of financial markets efficiency” obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, pod kierunkiem dr Małgorzaty Snarskiej;
 • Wyróżnienie w wysokości 5 tys. zł dla Mikołaja Ireneusza Drożdżyńskiego za pracę pt. „Polityka pieniężna w czasach pandemii – działania NBP na tle wybranych banków centralnych” obronioną w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, pod kierunkiem dr. hab. Jana Koleśnika;
 • Wyróżnienie w wysokości 5 tys. zł dla Rafała Tadeusza Pękalskiego za pracę pt. „Wpływ pandemii COVID-19 na digitalizację sektora bankowego w Polsce” obronioną w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, pod kierunkiem prof. Anny Szelągowskiej;
 • Wyróżnienie w wysokości 5 tys. zł dla Pawła Leszka Schnaidera za pracę pt. „Zielone finanse publiczne w odpowiedzi na zagrożenia ekologiczne i klimatyczne” obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, pod kierunkiem  dr Jolanty Gałuszki.

Prace doktorskie

W tej kategorii nie przyznano nagrody głównej. Kapituła zdecydowała o przyznaniu nagrody drugiego stopnia oraz czterech wyróżnień.

 • Nagroda II stopnia w wysokości 20 tys. zł dla dr. Grzegorza Piotra Krzyżanowskiego za pracę pt. „Modele ułamkowe i ich zastosowania w finansach” obronioną na Politechnice Wrocławskiej, pod kierunkiem prof. Marcina Magdziarza;
 • Wyróżnienie w wysokości 10 tys. zł dla dr. Krzysztofa Ozimka za pracę pt. „Arbitraż statystyczny na rynku walutowym z wykorzystaniem wskaźników zmian grafowej struktury rynku walutowego modelowanego minimalnym drzewem rozpinającym” obronioną w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, pod kierunkiem prof. Krzysztofa Borowskiego;
 • Wyróżnienie w wysokości 10 tys. zł dla dr. Michała Jacka Radke za pracę pt. „Nadmierny optymizm w wycenach przedsiębiorstw notowanych na GPW, na podstawie raportów analityków giełdowych” obronioną na Uniwersytecie Łódzkim, pod kierunkiem dr. hab. Radosława Pastusiaka;
 • Wyróżnienie w wysokości 10 tys. zł dla dr Katarzyny Schmidt-Jessa za pracę pt. „Polityka stóp procentowych bliskich zera a struktura finansowania i poziom inwestycji przedsiębiorstw” obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, pod kierunkiem naukowym dr. hab. Macieja Stradomskiego, prof. UEP.
 • Wyróżnienie w wysokości 10 tys. zł dla dr Agaty Ewy Szymańskiej za pracę pt. „Wpływ wahań koniunktury na efekty polityki fiskalnej” obronioną na Uniwersytecie Łódzkim, pod kierunkiem dr. hab. Piotra Krajewskiego.

źródło: NBP

Dyskusja (0 komentarzy)