Aktualności
Konkursy
08 Marca
Opublikowano: 2023-03-08

Nagrodzono najlepsze prace z zakresu ubezpieczeń społecznych

Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska nagrodziła autorki najlepszych prac z zakresu ubezpieczeń społecznych. W tej edycji przeważały prace z ekonomii i finansów.

Była to druga edycja konkursu, którego celem jest zwiększenie świadomości społecznej na temat funkcjonowania ubezpieczeń społecznych oraz popularyzacja wiedzy w tym obszarze. Przyjmowane były rozprawy, których autorzy na dyplomie otrzymali ocenę co najmniej bardzo dobrą. Zakwalifikowało się 15 prac (3 rozprawy doktorskie, 6 prac magisterskich oraz 6 licencjatów), które zostały obronione na 11 uczelniach. W tej edycji przeważały prace z ekonomii i finansów. Zgłoszono również rozprawy z zakresu nauk prawnych oraz jedną z polityki i administracji.

Zainteresowania badawcze studentów oraz doktorantów dotyczyły m.in.: systemowych i demograficznych wyzwań ubezpieczeń społecznych, analizy często zmieniających się przepisów oskładkowania umów cywilnoprawnych, postawy i zachowania Polaków wobec pracowniczych planów kapitałowych, dodatkowych form oszczędzania, aby zabezpieczyć dochody na starość, uprawnień pracowników migrujących i ich rodzin na terenie Unii Europejskiej, prawa do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, nadużyć w polskim systemie ubezpieczeń społecznych, np. w zakresie dostępu do świadczeń.

Pierwszą nagrodę przyznano pracy licencjackiej Justyny Karaś pt. „Usługi equity release jako forma finansowania luki emerytalnej w Polsce”. Wyróżniono także licencjat Kingi Brzeźny pt. „Dodatkowe oszczędzanie na emeryturę jako forma finansowania luki emerytalnej”. Obie rozprawy należą do dziedziny ekonomii i finansów, a zostały przygotowane pod opieką merytoryczną dr. Macieja Cyconia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

W kategorii najlepszej pracy magisterskiej wyróżniono dwie autorki: Natalię Prawdzik („Kwalifikacja zawału serca lub udaru mózgu jako wypadku przy pracy”, promotorka: dr hab. Monika Gładoch, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) i Małgorzatę Gralę („Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania konstrukcji optymalnego indywidualnego planu emerytalnego”, promotorka: dr hab. Małgorzata Solarz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)