Aktualności
Konkursy
02 Grudnia
Opublikowano: 2022-12-02

Nagrodzono prace doktorskie z zakresu rynku finansowego

Praca doktorska autorstwa Katarzyny Wołosik z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu została uznana za najlepszą w XI edycji konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Oceniano doktoraty z zakresu rynku finansowego.

Celem konkursu jest inspirowanie rozwoju rynku finansowego i jego innowacyjności poprzez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego zagadnieniami związanymi z organizacją i funkcjonowaniem rynku finansowego oraz nadzorem nad tym rynkiem. Inicjatywa stanowi przejaw realizacji ustawowych zadań Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących podejmowania działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego.

W XI edycji konkursu wzięli udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w terminie 1 stycznia – 31 grudnia 2021 r. Nagrodę pieniężną w wysokości 15 tys. zł Kapituła Konkursu przyznała dr Katarzynie Włosik za pracę pt. Własności i funkcjonowanie rynku kryptowalut, napisaną pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Wiesławy Przybylskiej-Kapuścińskiej oraz dr Blanki Łęt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Wyróżnienie w wysokości 5 tys. zł trafiło do dr. Michała Dorociaka za dysertację pt. Wpływ ram prawnych restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w Unii Europejskiej na dyscyplinę rynkową w sektorze bankowym, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Roberta Grzeszczaka na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

MK, źródło: KNF

Dyskusja (0 komentarzy)