Aktualności
Konkursy
13 Stycznia
Opublikowano: 2021-01-13

Nagrodzono prace z zakresu historii najnowszej

Praca doktorska Adama Suławki obroniona na Uniwersytecie Warszawskim została uznana za najlepszy debiut historyczny w zakresie historii najnowszej w konkursie organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej.

W XIII edycji Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej wzięło udział 30 autorów prac, obronionych pomiędzy 1 listopada 2018 a 31 października 2020 roku. Członkowie komisji konkursowej przyznali nagrody i wyróżnienia dla prac doktorskich i magisterskich.

W kategorii prac doktorskich:

  • I nagroda za pracę pt. Prasa rosyjska i rosyjskojęzyczna w II Rzeczpospolitej (1918-1939) autorstwa Adama Radosława Suławki z Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego (napisaną pod kierunkiem prof. Romualda Turkowskiego);
  • II nagroda dla pracy pt. Gustaw Manteuffel (1832–1916). Życie i dzieło w świetle wybranych polskich archiwaliów autorstwa Radosława Budzyńskiego z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (napisanej pod opieką naukową prof. Krzysztofa Zajasa);
  • wyróżnienie dla pracy pt. Dzieje Kościoła Katolickiego w Toruniu w latach 1945-1992 autorstwa Witolda Konopki z Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (napisanej pod kierunkiem prof. Waldemara Rozynkowskiego);
  • wyróżnienie dla pracy pt. Zakony męskie diecezji chełmińskiej w II Rzeczypospolitej (1920-1939) autorstwa Leszka Molendowskiego z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego (promotor: prof. Józef Borzyszkowski).

W kategorii prac magisterskich:

  • I nagrody nie przyznano;
  • II nagroda dla pracy pt. Doświadczenie frontu Wielkiej Wojny, tułaczki na Murmań i zetknięcia się z bolszewizmem na podstawie biografii polskich żołnierzy-literatów. Bogusław Szul-Skjoldkrona (1895-1920) i Eugeniusz Korwin Małaczewski autorstwa Moniki Marii Makowskiej z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (promotor: prof. Andrzej Nowak);
  • II nagroda dla pracy pt. Margines społeczny w Zagłębiu Dąbrowskim w dwudziestoleciu międzywojennym autorstwa Mateusza Radomskiego z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (promotor: dr hab. Janusz Mierzwa);
  • wyróżnienie dla pracy pt. Stosunki polsko-brytyjskie w latach 1971-1980 w świetle polskich źródeł dyplomatycznych autorstwa Tomasza Korbana z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (promotor: dr hab. Jakub Polit);
  • wyróżnienie dla pracy pt. Działalność partii politycznych w powiecie sanockim w latach 1918-1939 autorstwa Michała Michniewicza z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (promotor: dr hab. Janusz Mierzwa);
  • wyróżnienie dla pracy pt. Służba archiwalna Armii Polskiej we Francji w latach II wojny światowej autorstwa Klaudii Pauliny Kierepki z Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (promotor: prof. Krzysztof Stryjkowski).

Konkurs adresowany jest do autorów niepublikowanych prac magisterskich i doktorskich, poświęconych historii Polski i Polaków w XX wieku. Laureaci w każdej kategorii otrzymują okolicznościowy dyplom, nagrodę pieniężną oraz umowę wydawniczą na wydanie całości lub części pracy.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)