Aktualności
Konkursy
27 Listopada
Źródło: Parlament Studentów RP
Opublikowano: 2023-11-27

Zwycięzcy plebiscytu „Pro Juvenes” nagrodzeni

Najlepsze studenckie inicjatywy oraz najbardziej aktywnych żaków doceniono podczas jedenastej Gali Nagród Środowiska Studenckiego „Pro Juvenes”. Przyznano także wyróżnienia osobom i instytucjom wspierającym środowisko studenckie.

Plebiscyt „Pro Juvenes” organizowany jest przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie od 2013 roku. Ma na celu promowanie aktywnych studentów i ich inicjatyw oraz podkreślanie zasług osób i podmiotów przyjaznych studentom i wspierających potencjał młodych ludzi. Zwycięzców wybrało środowisko studenckie w głosowaniu internetowym, które przeprowadzono między 30 października a 12 listopada. Gala, podczas której ogłoszono wyniki, odbyła się w sobotę 25 listopada. Oto zwycięzcy XI edycji „Pro Juvenes”:

INICJATYWY STUDENCKIE

 • Zdrowi na uczelni – „Pomoc Psychologiczna AGH”, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

To akcja mająca na celu poprawę wsparcia psychologicznego studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. W tym celu przeprowadzono ankietę i przebadano duże grono studentów. Pozwoliło to na zwiększenie dostępności specjalistów, dzięki sile głosów studentów wypełniających ankietę. Dodatkowo pozwoliło to ułatwić komunikację oraz zwiększać świadomość w tym zakresie.

 • Studia na lepsze – „Ogólnopolskie Zawody z Medycyny Ratunkowej Psów i Kotów”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

To wyjątkowe wydarzenie skierowane do studentów weterynarii. Test i specjalnie przygotowane imitacje gabinetów weterynaryjnych miały na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczestników. Nie zabrakło również dnia wykładowego, by wzbogacić posiadaną już wiedzę.

 • Uczelnia bez granic – „Baltic Chemistry Conference 2023”, Uniwersytet Gdański

Konferencja „Baltic Chemistry Conference” była międzynarodowym wirtualnym spotkaniem, które zgromadziło naukowców z 11 krajów. Przez dwa dni odbyło się 32 prezentacji i 41 sesji plakatowych, promując współpracę w dziedzinie chemii i nauk pokrewnych. Organizacja opierała się na współpracy trzech organizacji studenckich z UG.

 • Pomocna dłoń – „AGH Święta Dzieciom”, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Cykliczny projekt realizowany w okresie mikołajkowym, w którym wszystkie Wydziałowe Rady Samorządu Studentów oraz Komisje Zadaniowe, będące częścią Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH, koła naukowe, władze rektorskie, władze dziekańskie, Miasteczko Studenckie AGH, Centrum Mediów AGH oraz wszyscy studenci AGH łączą się, aby zebrać jak najwięcej środków dla potrzebujących dzieci.

 • Studia bez barier – „Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych Ad Astra UAM”, Uniwersytet im. Adama
  Mickiewicza w Poznaniu

To organizacja skupiająca osoby z niepełnosprawnościami na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poprzez różnorodne inicjatywy, „Ad Astra UAM” stawia sobie za zadanie wyeliminowanie barier architektonicznych i komunikacyjnych, a także promowanie świadomości i edukacji dotyczącej niepełnosprawności.

 • Kultura studencka – „ÓWKA AGH”, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Projekt kierowany do sympatyków wyrobów wykonywanych na własny użytek oraz edukacji w zakresie kultury spożywania alkoholu. Wydarzenie ma charakter innowacyjny, aby przełamać stereotypy i zmieniać obraz spożywania alkoholu w Polsce na taki, że warto degustować alkohole dobrej jakości w małych ilościach, a nie przesadzać i sięgać po produkty w celu tylko upojenia alkoholowego.

 • Studencki Projekt naukowy – „Wykorzystanie supramolekularnego nośnika w przeciwnowotworowej terapii celowanej”, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Realizowany przez studentów kierunku lekarskiego i biotechnologii projekt we współpracy międzynarodowej z Uniwersytetem Karola w Czechach pozwolił przeanalizować wybrane związki, które mogą znaleźć zastosowanie w potencjalnej terapii celowanej pęcherza moczowego.

ORGANIZACJE STUDENCKIE

 • Koło naukowe – Studenckie Koło Naukowe Chorób Rzadkich przy Klinice Elektrokardiologii Centralnego
  Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Główną misją SKN Chorób Rzadkich jest szerzenie świadomości o chorobach rzadkich, możliwościach ich diagnostyki i leczenia oraz o problemach pacjentów, którzy na nie cierpią – nie tylko wśród studentów i medyków, ale również u ogółu społeczeństwa – zgodnie z mottem „to niekoniecznie są choroby rzadkie, a raczej niezdiagnozowane”. Misję tę SKN wypełnia poprzez szeroką działalność w mediach społecznościowych, organizację spotkań (w tym również z samymi pacjentami), warsztatów, a nawet własnej konferencji o zasięgu ogólnopolskim.

 • Media studenckie – Międzywydziałowe Koło Naukowe Neptun TV z Uniwersytetu Gdańskiego

Telewizja studencka powstała w 2019 roku, którą tworzą przyszli dziennikarze, prezenterzy i reporterzy, a także montażyści, realizatorzy obrazu oraz operatorzy kamer. Na kanałach Neptun TV na YouTube, Facebooku, jak również stronie WWW ukazują się relacje z wydarzeń kulturalnych i sportowych z całej Polski, wywiady, transmisje na żywo oraz szereg studenckich programów autorskich.

 • Organizacje studenckie – Akademicka Orkiestra Politechniki Łódzkiej

Dynamiczny zespół muzyczny zrzeszający studentów oraz absolwentów różnych uczelni. Wykonuje utwory klasyczne, filmowe, rozrywkowe, prezentując swoją pasję i talent zarówno lokalnie, jak też międzynarodowo. Ich zaangażowanie w projekty społeczne oraz interakcja z publicznością sprawiają, że stają się nieodzownym elementem kulturalnego krajobrazu.

KATEGORIE SAMORZĄDOWE

 • Najlepsze juwenalia – Rzeszowskie Juwenalia, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Rzeszowskie Juwenalia to coroczne, wielkie wydarzenie kulturalno-rozrywkowe organizowane przez środowisko studenckie Politechniki Rzeszowskiej, odbywające się na terenie Miasteczka Akademickiego tejże uczelni. Tegoroczna edycja to największy do tej pory festiwal kultury studenckiej na Podkarpaciu, a także w południowo-wschodniej części Polski. Juwenalia stanowią doskonałą okazję do świętowania osiągnięć akademickich, integracji studentów różnych uczelni oraz promocji kultury i sztuki oraz sportu. Wydarzenie ma na celu stworzenie unikalnej atmosfery, jednocześnie podkreślając znaczenie edukacji i młodego pokolenia.

 • Samorządowy projekt roku – Grupa Wsparcia Studenckiego przy Samorządzie Studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Grupa Wsparcia Studenckiego to owoc inicjatywy Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Tworzy ją zespół ludzi zjednoczonych w celu przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i wszelkim zachowaniom niepożądanym oraz szerzenia świadomości na temat dobrych praktyk w komunikacji w przestrzeni akademickiej.

NAGRODY OSOBOWE

 • Student artysta – Adrianna Duda z Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Autorka wielu projektów i realizacji scenograficznych oraz identyfikacji wizualnych do spektakli lalkowych. Przewodnicząca Samorządu Studenckiego, dużą część swojej pracy poświęca innym studentom, a także osobom w spektrum m.in. poprzez bycie kuratorką wystaw studenckich oraz prowadzenie warsztatów plastycznych. W swojej pracy skupia się na praktycznych aspektach scenografii, użytych materiałach i dostosowaniu się do widza o szczególnych potrzebach.

 • Student sportowiec – Adela Piskorska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Studentka II roku prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i zawodniczka sekcji pływania AZS UMCS Lublin. Do jej największych osiągnięć można zaliczyć: 3 medale Uniwersjady Chengdu 2023, 3 medale Mistrzostw Europy U23 Dublin 2023 oraz udział w Mistrzostwach Świata Seniorów Melbourne 2023. Oprócz tego  wypełniła już minimum na przyszłoroczne Igrzyska Olimpijskie w Paryżu na dystansie 200 metrów stylem grzbietowym. O jej sukcesach i tym, jak łączy sport z nauką pisaliśmy ostatnio w FA.

 • Student naukowiec – Aleksandra Białczyk z Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Studentka kierunku lekarskiego, członek zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, stypendystka X edycji Liderka Ochrony Zdrowia. Współautorka prac naukowych oraz rozdziału w książce ,,Dermatologia pediatryczna w teorii i przypadkach”, aktywna uczestniczka wielu konferencji naukowych na szczeblu krajowym, ale również międzynarodowym, współwykonawca projektów naukowych finansowanych w ramach programów ministerialnych oraz Agencji Badań Medycznych.

 • Student zaangażowany społecznie – Adrian Pal z Uniwersytetu Medyczny w Łodzi

To społecznik przez wielkie „S”. Jest autorem kilku projektów w ramach ,,Zwolnionych z Teorii”, wolontariuszem i współodpowiedzialnym za powstanie przełomowego dokumentu ,,Polityki Młodzieżowej Gminy Miasto Zgierz”. Od 2023 roku pełni funkcję Pełnomocnika ds. Młodzieży w swoim rodzinnym Zgierzu, dzięki czemu stał się łącznikiem pomiędzy młodzieżą a władzami miasta.

KATEGORIE SPECJALNE

 • Autorytet Środowiska Studenckiego – dr hab. Marcin Pałys, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Przyjaciel Środowiska Studenckiego – mgr Tomasz Tokarski, prezes Fundacji Rozwoju KUL

MK, źródło: PSRP

Dyskusja (0 komentarzy)