Aktualności
Konkursy
19 Listopada
Opublikowano: 2018-11-19

Najlepsze koła naukowe nagrodzone StRuNami

Koła naukowe z Uniwersytetu Gdańskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz Politechniki Poznańskiej triumfowały w konkursie StRuNa 2018. Statuetki wręczono podczas Interdyscyplinarnego Kongresu Akademickiego Ruchu Naukowego „IKONA 2 – Nowe Wyzwania”, który odbył się w Warszawie.

Celem konkursu organizowanego pod patronatem ministra nauki i szkolnictwa wyższego przez Fundację „Fundusz Pomocy Studentom” jest nagrodzenie studentów i doktorantów, którzy zespołowo zrealizowali najciekawsze projekty naukowe. Do finału zakwalifikowano 20 studenckich projektów naukowych zrealizowanych w całości bądź w istotnej części między 1 października 2017 roku a 30 września 2018 toku. Zaprezentowano je w sobotę w Auli Głównej budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Nazajutrz wręczono nagrody w sześciu kategoriach. W najbardziej prestiżowej, Projekt Roku, zwyciężyło SKN „Molekuła” z Uniwersytetu Gdańskiego za pierwsze badania nad wpływem produktów spożywczych na produkcję toksyn Shiga w enterokrwotocznych szczepach Escherichia coli. Siedem równorzędnych wyróżnień otrzymały:

  • SKN Robotyki „SKaNeR” z Politechniki Łódzkiej za projekt: Raptors – robot do zastosowań ratunkowych;
  • KN Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej IVR z Uniwersytetu Warszawskiego za projekt: Konstytucyjne interregnum. Transformacje porządków prawnych;
  • MKN Bezzałogowych Obiektów Latających High Flyers z Politechniki Śląskiej za projekt: Samolot pionowego startu i lądowania VTOL;
  • KN Pojazdów Niekonwencjonalnych OFF-ROAD z Politechniki Wrocławskiej za projekt: Łazik marsjański Scorpio X;
  • SKN Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za projekt: Przywrócenie warunków sukcesji w kopalni Nowogród Bobrzański dzięki rekultywacji biologicznej;
  • SKN Wzornictwa „Prototyp” z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie za projekt: Pomoce dydaktyczne dla osób z niepełnosprawnością wzroku;
  • KN Systemów Komunikacyjnych z Politechniki Krakowskiej za projekt: Miechów MoviGo.

Uniwersytet Gdański okazał się najlepszy również w kategorii Koło Naukowe Roku. Wygrało Koło Badań Psychologicznych „Experior”, a dwa równorzędne wyróżnienia otrzymały: Interdyscyplinarne Koło Naukowe Geriatrii Z Collegium Medicum UMK oraz Koło Naukowe Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki z ASP w Krakowie.

Za Debiut Roku uznano SKN Ortopedii Rekonstrukcyjnej i Onkologicznej z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dwa równorzędne wyróżnienia otrzymały: Międzywydziałowe Koło Naukowe Doktorantów „Axis Mundi” z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz SKN Rynku Lotniczego „KoNtRoL” z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

W kategorii Wyprawa Roku statuetka trafiła do Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu za projekt: Studenci UAM bez Granic – Madagaskar. Wyróżnienie otrzymało inne koło z tej uczelni – SKN Geografów im. St. Pawłowskiego za projekt: GEOpraktyki w dorzeczu Mekongu.

W kategorii Konferencja Roku pierwszą nagrodę zdobyło Koło Naukowe „PROgressio PROmotio” z Politechniki Poznańskiej za „Konferencję Inżynierii Biomedycznej”. Wyróżnienie otrzymało SKN przy I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii WUM za „Ginekologia i Położnictwo Interdyscyplinarnie”.

Przyznano też StRuNę dla Opiekuna Naukowego Roku. Została nim dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska za wspieranie Koła Naukowego Historyków Sztuki Średniowiecza z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Trzy równorzędne wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: dr Krzysztof J. Kaleta za wspieranie Koła Naukowego Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej IVR z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Maciej Kluz za wspieranie SKN Technologów Żywności „Ferment” z Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz dr n. med. Bartosz Wojciuk za wspieranie SKN Mikrobiologii i Immunologii z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

MK

Źródło: konkurs.struna.edu.pl

 

Dyskusja (0 komentarzy)