Aktualności
Konkursy
27 Stycznia
Źródło: www.politologia.ur.edu.pl
Opublikowano: 2020-01-27

Najlepsze książki o tematyce politologicznej

Dr hab. Przemysław Maj, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego, zdobył I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie im. Prof. Czesława Mojsiewicza na najlepszą książkę o tematyce politologicznej. Organizatorem konkursu jest Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

Celem konkursu jest: popularyzacja wiedzy o polityce i naukach zainteresowanych tą sferą życia społecznego; zainteresowanie, szczególnie młodych naukowców, badaniem życia politycznego w wymiarze krajowym, regionalnym lub globalnym; nagradzanie badaczy wyróżniających się rzetelnością, innowacyjnością oraz troską o wysoką efektywność i jakość prowadzonych badań; zachowanie pamięci o Profesorze Czesławie Mojsiewiczu i jego dorobku naukowym.

W VIII edycji Kapituła Konkursu postanowiła przyznać I nagrodę publikacji Przemysława Maja pt. „Lewicowość, centrowość i prawicowość w nauce o polityce” (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego). Jak czytamy w recenzji prof. dr. hab. Arkadiusza Żukowskiego z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wydawać by się mogło, że temat lewicowości i prawicowości jest już w pełni opracowany pod względem naukowym. Recenzowana monografia w dużym zakresie przeczy tej tezie […]. W pewnym stopniu publikacja jest opracowaniem pionierskim – ze względu choćby na zastosowanie w politologii macierzy kołowej Shaloma H. Schwartza […]. Autor w swojej propozycji badawczej odwołuje się do kategorii »macierz«, która jest wykorzystywana głównie w matematyce, a spośród nauk społecznych w psychologii […]”.

Dr hab. Przemysław Maj jest absolwentem Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (kierunek politologia). Od 2007 roku pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych są: współczesne systemy polityczne, teoria polityki, polski system partyjny, relacje między nowymi technikami komunikacyjnymi i polityką.

Kapituła Konkursu wyróżniła także cztery inne prace:

  • dr Katarzyny Dośpiał-Borysiak z Uniwersytetu Łódzkiego „Polityka klimatyczna państwa. Norweska droga do zrównoważonego rozwoju (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego);
  • dr hab. Joanny Rak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu „Theorizing Cultures of Political Violence in Times of Austerity (Wydawnictwo Routledge);
  • dr. Fuada Jommy z Uniwersytetu Szczecińskiego „Wpływ podziałów religijnych, narodowych i etnicznych na procesy polityczne w SYRII (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego);
  • dr. Marka Brylewa z Akademii Pomorskiej w Słupsku „Problemy i wyzwania współczesnego Libanu (Wydawnictwo Adam Marszałek).

Nagroda i wyróżnienia wręczone zostaną podczas corocznej konferencji organizowanej przez partnera konkursu – Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – w Słubicach w dniach 6-7 lutego 2020 r.

źródło: www.wnpid.amu.edu.pl

Dyskusja (0 komentarzy)