Aktualności
Konkursy
09 Kwietnia
Opublikowano: 2021-04-09

Najlepsze prace dotyczące bezpieczeństwa państwa

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nagrodził autorów najlepszych prac doktorskich, magisterskich i licencjackich dotyczących bezpieczeństwa państwa w kontekście zagrożeń wywiadowczych, terrorystycznych i ekonomicznych.

W jubileuszowej, dziesiątej, edycji konkursu zgłoszono 45 prac, w tym 6 doktorskich oraz 39 magisterskich i licencjackich. Przyznano pięć nagród i dwa wyróżnienia. Wśród autorów rozpraw doktorskich nie wyłoniono laureata I miejsca.

Lista laureatów

Kategoria: prace doktorskie

  • I miejsce – nie przyznano
  • II miejsce dr Jacek Wojciechowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za rozprawę Przestępstwo korupcji wyborczej w polskim prawie karnym (art. 250A K.K.), napisaną pod kierunkiem dr. hab. Jerzego Lachowskiego, prof. UMK.

Praca jest oryginalnym i wartościowym studium problematyki prawno-karnego ujęcia przestępstwa korupcji w jej szczególnej formie, jaką stanowi korupcja wyborcza. Autor szczegółowo przeanalizował rozwój regulacji prawnych, mających na celu przeciwdziałanie wskazanemu zagrożeniu porządku konstytucyjnego RP.

  • III miejsce – dr Edyta Mucha z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku za rozprawę Nielegalna produkcja alkoholu – problematyka prawno-kryminalistyczna, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Wojciecha Filipkowskiego, prof. UwB.

Autorka w ciekawy i przekrojowy sposób omówiła zjawisko nielegalnej produkcji alkoholu. Na wyróżnienie zasługuje profesjonalny warsztat naukowy dysertacji, obejmujący interdyscyplinarną warstwę teoretyczną oraz pragmatyczny wymiar części badawczej. Ponadto praca zawiera cenne postulaty de lege ferenda w zakresie ograniczenia szarej strefy przy produkcji alkoholu.

Kategoria II: prace magisterskie i licencjackie

  • I miejsce – Izabela Dąbrowska z Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej za pracę magisterską Maskowanie operacyjne (maskirowka) jako rosyjska zdolność zaskakiwania przeciwnika, napisaną pod kierunkiem płk. dr. hab. inż. Krzysztofa Wysockiego.

W pracy została przedstawiona kompleksowa analiza tzw. maskowania operacyjnego. Autorka zobrazowała ewolucję „maskirowki” na podstawie historycznych i współczesnych przykładów jej zastosowania. Opracowanie wyróżnia się dogłębną charakterystyką kluczowego zagadnienia w kontekście bezpieczeństwa narodowego, tj. narzędzi maskowania operacyjnego wykorzystywanych do osiągania celów strategicznych pod względem gospodarczym, politycznym i dyplomatycznym.

  • II miejsce – Monika Stachoń z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego za pracę magisterską Zamach stanu w Iranie w 1953 roku jako przykład tajnej operacji służb wywiadowczych Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Zbigniewa Siemiątkowskiego.

W pracy autorka porusza zagadnienie wywierania wpływu przez światowe mocarstwa na sytuację polityczną formalnie niezależnego od nich państwa. Jednocześnie jest to cenne opracowanie opisujące wydarzenia o istotnym znaczeniu geopolitycznym, jakim był irański zamach stanu w 1953 r.

  • III Miejsce – Wiktor Kowalski z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie za pracę licencjacką Obrońcy systemu? Rola i miejsce Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej w Islamskiej Republice Iranu, napisaną pod kierunkiem dr. Mateusza Kolaszyńskiego.

Praca dostarcza wielu interesujących informacji na temat powstania Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oraz jego miejsca i roli w systemie społeczno-politycznym Iranu. Autor wnikliwie analizuje problematykę irańskich sił zbrojnych w aspektach: historyczno-ustrojowym, strukturalnym oraz polityczno-społeczno-gospodarczym.

Wyróżnienie – nagroda rzeczowa

  • Dorota Dec-Kordek z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pracę magisterską Sprawa Andersa Breivika, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Piotra Chlebowicza.

Autorka przedstawiła w pracy wiele ciekawych informacji dotyczących sprawy Andersa Breivika, poczynając od wydarzeń z jego dzieciństwa, przez opis przygotowań do ataku i samego zamachu, kończąc na procesie wytoczonym zamachowcy.

  • Jakub Droździoł z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego za pracę magisterską Nowe sposoby prowadzenia wojny a Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Mikołajczyk.

Autor w interesujący sposób zaprezentował problematykę rozwiązań prawnych przyjętych w Międzynarodowym Prawie Humanitarnym Konfliktów Zbrojnych. Walorem tego opracowania jest analiza efektywności działań podejmowanych przez instytucje międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka w kontekście współczesnych form konfliktów asymetrycznych.

MK, źródło: ABW

Dyskusja (0 komentarzy)