Aktualności
Konkursy
27 Grudnia
Opublikowano: 2023-12-27

Najlepsze prace dotyczące innowacji w drogownictwie

Autorzy prac obronionych na Politechnice Gdańskiej, Politechnice Warszawskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zostali zwycięzcami III edycji konkursu „Innowacje w drogownictwie” organizowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Celem inicjatywy jest wyłonienie najlepszych prac dyplomowych, których wyniki mogą być zastosowane w drogownictwie. To również promowanie idei przedsiębiorczości i innowacyjności wśród społeczności akademickiej. Trzecia edycja konkursu adresowana była do studentów bądź absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych, których prace dyplomowe zostały obronione w okresie od 14 września 2022 do 15 września 2023 roku.

Konkurs obejmował prace dyplomowe w następujących kategoriach: materiały i technologie drogowe, inżynieria ruchu drogowego, drogowe obiekty inżynierskie.

Materiały i technologie drogowe

  • I miejsce: Mikołaj Jonik z Politechniki Gdańskiej („Analiza właściwości fizykomechanicznych mieszanek recyklingu głębokiego stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi z dodatkami nowej generacji”, promotor: dr Marcin Stienss)
  • II miejsce: Barbara Chlipalska z Politechniki Śląskiej („Wpływ pożaru wywołanego zapłonem benzyny na nawierzchni drogowej na wybrane właściwości warstwy ścieralnej”, promotor: dr inż. Wojciech Sorociak)
  • III miejsce: Jakub Stajewski z Politechniki Śląskiej („Ocena możliwości zastosowania czujników światłowodowych do systemu ciągłego monitoringu nośności nawierzchni na podstawie rzeczywistego pomiaru odkształceń w pakiecie mineralno-asfaltowym”, promotor: dr inż. Marcin Grygierek)

Inżynieria ruchu drogowego 

  • I miejsce: Maciej Wójcik z Politechniki Warszawskiej („Analiza wpływu budowy dróg szybkiego ruchu na rozwój lokalnej komunikacji autobusowej”, promotor: mgr inż. Mirosław Czerliński)
  • II miejsce: Urszula Głódź z Politechniki Białostockiej („Analiza porównawcza przepustowości i warunków ruchu istniejącego skrzyżowania z wyspą centralną oraz projektowanego w jego miejsce innowacyjnego skrzyżowania z przemieszczonym skrętem w lewo”, promotor: dr inż. Marek Motylewicz)
  • III miejsce: Mikołaj Janiszewski z Politechniki Gdańskiej („Projekt Funkcji Oporu Odcinka Ruchu Drogowego z Uwzględnieniem Danych z Sondowania Pojazdów”, promotor: dr inż. Krystian Birr)

Drogowe obiekty inżynierskie 

  • I miejsce: Jan Szymon Chmieliński, Mikołaj Mirosław Jemielniak z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie („Analiza stateczności portalu tunelu drogowego w warunkach fliszu karpackiego”, promotor: dr inż. Agnieszka Stopkowicz
  • II miejsce: Artur Krygier z Politechniki Warszawskiej („Projekt mostu budowanego metodą nasuwania zgodnie z technologią BIM”, promotor: dr hab. inż. Wojciech Trochymiak)
  • III miejsce: Natalia Marcinkiewicz z Politechniki Śląskiej („Programowanie graficzne w analizie i doborze zamiennych rozwiązań konstrukcyjnych wiaduktu WA-427 w ciągu autostrady A1”, promotor: dr inż. Marcin Jasiński)

W każdej z trzech kategorii przyznano nagrody o wartości: 5 tys. zł (I miejsce), 3 tys. zł (II miejsce), 2 tys. zł (III miejsce).

GaL

Dyskusja (0 komentarzy)