Aktualności
Konkursy
22 Listopada
Opublikowano: 2018-11-22

Najlepsze prace dyplomowe o ochronie dziedzictwa kulturowego

Absolwenci Politechniki Krakowskiej, Politechniki Łódzkiej i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie zostali laureatami konkursu im. Profesora Jana Zachwatowicza na najlepsze prace dyplomowe podejmujące problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego.

W kategorii Badania historyczno-konserwatorskie, metody ochrony, konserwacja obiektów, ich elementów i detali nagrodę odebrała mgr Tanita Ciesielska za pracę „Problematyka konserwacji rzeźby alabastrowej na przykładzie »Zwiastowania« Jana Michałowicza z Muzeum XX. Czartoryskich”, obronioną na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie pod kierunkiem dr hab. Zofii Kaszowskiej.

W kategorii: Rewaloryzacja, adaptacja i modernizacja historycznych zespołów i obiektów zabytkowych najlepsza okazała się praca mgr. inż. arch. Łukasza Erdmańskiego „Projekt koncepcyjny adaptacji i rewaloryzacji historycznej elektrowni zakładów K.W. Scheiblera przy ul. Ks. Biskupa Wincenta Tymienieckiego 7 w Łodzi”, obroniona na kierunku Architektura na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ pod kierunkiem dr. hab. inż. arch. Jana Salma, prof. PŁ.

W kategorii: Ochrona krajobrazu kulturowego, zabytkowych parków i ogrodów nagrodę przyznano mgr inż. arch. Karolinie Kopryni za pracę „Rewaloryzacja miasta-ogrodu – szpital specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie”, obronioną na kierunku Architektura Krajobrazu na Wydziale Architektury PK pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Zbigniewa Myczkowskiego, prof. PK i dr inż. arch. Anny Staniewskiej.

Konkurs Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS im. Profesora Jana Zachwatowicza skierowany jest do dyplomantów wyższych uczelni architektonicznych, konserwatorskich lub zajmujących się problematyką ochrony krajobrazu kulturowego. W tym roku wpłynęły 33 prace.

MK

(Źródło: www.icomos-poland.org)

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)