Aktualności
Konkursy
10 Marca
Opublikowano: 2020-03-10

Najlepsze prace magisterskie dotyczące Śląska

Kapituła Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków wyłoniła laureatów XXIX edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską poświęconą dziejom politycznym, kulturze i problemom społecznym Śląska. 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej ze zgłoszonych w danym roku prac magisterskich poświęconych dziejom politycznym, kulturze i problemom społecznym Śląska. Mogli je zgłaszać rektorzy, dziekani, dyrektorzy instytutów i kierownicy zakładów uczelnianych oraz promotorzy prac magisterskich, a także sami dyplomanci za zgodą promotorów.

Nagrodę główną w wysokości 3,6 tys. zł otrzymał mgr Adam Szczepaniec z Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę pt. Dwór książąt legnickich w latach 1547–1596 na podstawie dzieł Hansa von Schweinichena, źródeł rękopiśmiennych i drukowanych (promotor: dr hab. Adam Perłakowski).

Ponadto Kapituła postanowiła przyznać także trzy wyróżnienia:

  • mgr Kamil Kołodziej z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za pracę Relacja społeczeństwa z Wojskiem Polskim na obszarze województwa śląskiego w latach 1922–1939 (promotor: dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz);
  • mgr Aleksandra Matczyńska z Uniwersytetu Wrocławskiego za pracę Drewniane chrzcielnice z lat 1580–1660 na Śląsku (promotor: prof. dr hab. Jan Harasimowicz);
  • mgr Ewelina Szendzielorz z Uniwersytetu Wrocławskiego za pracę Oblicza kultury muzycznej Katedry Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu po 1945 roku (promotor: prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech).

Wręczenie nagrody i wyróżnień nastąpi podczas uroczystości 25 marca w siedzibie Instytutu Śląskiego.

MK, źródło: www.instytutslaski.com

Dyskusja (0 komentarzy)