Aktualności
Konkursy
30 Marca
Opublikowano: 2021-03-30

Najlepsze prace magisterskie poświęcone ochronie konkurencji i konsumentów

Absolwentki Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Łódzkiego sięgnęły po najwyższe laury w konkursach prezesa UOKiK na najlepsze prace magisterskie poświęcone ochronie konkurencji i konsumentów. Pula nagród wyniosła 25 tys. zł.

W jubileuszowej, dziesiątej edycji konkursu poświęconego ochronie konsumentów  wpłynęły 32 prace magisterskie. Z kolei w ramach 12. konkursu dotyczącego ochrony konkurencji kapituła oceniała 17 prac. Opracowania dotyczyły prawa antymonopolowego, m.in. porozumień ograniczających konkurencję, kontroli koncentracji czy form pomocy państwa, oraz zagadnień konsumenckich, takich jak: uprawnienia konsumentów, praktyki rynkowe wprowadzające w błąd czy umowy zawierane na odległość.

Kapituły konkursowe nie miały łatwego wyboru  wpłynęła bowiem rekordowa liczba prac, a wiele z nich było na bardzo wysokim poziomie. Z tym większą przyjemnością serdecznie gratuluję laureatom i życzę dalszych sukcesów w pracy poświęconej ochronie konkurencji i konsumentów  mówi Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Oceniano m.in. jakość merytoryczną pracy, formę, nowatorskie ujęcie zagadnienia oraz poziom edytorski.

Laureatką I miejsca w kategorii prac magisterskich dotyczących konkurencji została Anna Czuchryta z Uniwersytetu Warszawskiego („Standard dowodowy w prawie konkurencji Unii Europejskiej”, promotor: prof. dr hab. Robert Grzeszczak).

II miejsce zajął Natan Waśniowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który pracę „Nowe wyzwania dla konkurencji przedsiębiorstw w Unii Europejskiej w kontekście chińskich przejęć na rynku wewnętrznym propozycja europejskiego modelu czempionatu” napisał pod kierunkiem dr hab. Moniki Niedźwiedź.

III miejsce przyznano Tomaszowi Rygusowi również z Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę „Środki algorytmicznej koordynacji zachowań przedsiębiorstw w świetle prawa antymonopolowego Unii Europejskiej” obronioną u prof. dr. hab. Krzysztofa Oplustila. Praca ta została dodatkowo wyróżniona nagrodą Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.

Z kolei wśród prac magisterskich poświęconych konsumentom laureatką I miejsca została Klaudia Koman z Uniwersytetu Łódzkiego („Umowy o dostarczanie treści i usług cyfrowych a ochrona konsumentów na rynku wewnętrznym: dyrektywa 2019/770 i perspektywa jej implementacji do prawa polskiego”, promotor: prof. dr hab. Monika Namysłowska).

II miejsce dla Moniki Koszek także z Uniwersytetu Łódzkiego, która pracę „Odstąpienie od umowy zawartej na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa” obroniła u prof. dr. hab. Bartosza Kucharskiego.

III miejsce zajęła Katarzyna Wiśniewska z Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę „Przechowywanie danych w chmurze w perspektywie dyrektywy w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych” (promotor: prof. dr hab. Fryderyk Zoll).

Kapituła konkursu poświęconego ochronie konsumentów przyznała ponadto dwa wyróżnienia: Aleksandrze Pilch za pracę „Uprawnienia pasażera w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez przewoźnika lotniczego”, obronioną pod kierownictwem prof. dr hab. Ewy Rott-Pietrzyk na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Damianowi Doboszowi za pracę „Między systemem ochrony konsumenta Unii Europejskiej a koncepcją autonomii woli. Studium wybranych zagadnień”, obronioną u prof. dr. hab. Fryderyka Zolla na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Autorzy trzech najlepszych prac w każdej kategorii tematycznej otrzymają kolejno 5 tys., 3 tys. i 2 tys. zł, natomiast laureat wyróżnienia Stowarzyszenia Prawa Konkurencji  5 tys. zł.

Trwa trzecia edycja konkursu na najlepszą pracę doktorską poświęconą prawu antymonopolowemu i ochronie konsumentów. Główna nagroda to  8 tys. zł. Prace obronione od 16 października 2018 r. do 15 października 2021 r. można zgłaszać do 29 października 2021 r.. Szczegóły na stronie: www.uokik.gov.pl.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)