Aktualności
Konkursy
10 Lutego
Opublikowano: 2022-02-10

Najlepsze prace na temat rynku kapitałowego

Autorzy prac obronionych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnice Gdańskiej i Szkole Głównej Handlowej w Warszawie zdobyli główne nagrody w konkursie o nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych.

Konkurs, organizowany już po raz ósmy przez Fundację GPW, miał na celu popularyzację wiedzy na temat rynku kapitałowego, instytucji tworzących jego infrastrukturę oraz nowoczesnych instrumentów finansowych. Oceniano prace licencjackie i magisterskie obronione w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2021 roku.

W tym roku konkursu wpłynęło 69 zgłoszeń, w tym 27 magisterskich oraz 42 licencjackie. Ich autorami byli studenci 34 uczelni. Najwięcej prac obroniono na Uniwersytecie Warszawskim (11 prac) oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (10). Nadesłane prace oceniała Kapituła Konkursu składająca się z pracowników naukowych oraz pracowników GPW. Pod uwagę wzięto poziom merytoryczny, a w szczególności: oryginalność, sposób analizy zjawisk, zakres badań, innowacyjność formułowanych wniosków.

Prace licencjackie

Przyznano dwie pierwsze nagrody:

  • Karolina Krygier za pracę „Inwestycje na rynku nieruchomości poprzez fundusze typu Real Estate Investment Trust oraz zakup mieszkania na wynajem”, której promotorem był dr Marcin Flotyński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu);
  • Piotr Sulewski za pracę „Konstrukcja portfela inwestycyjnego o minimalnym ryzyku – optymalna długość okna estymacji na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Borsa Italiana”, której promotorem był dr inż. Marcin Potrykus (Politechnika Gdańska).

Wyróżnienie:

  • Renata Gola za pracę „Zastosowanie narzędzi Business Inteligence do analizy wpływu mediów społecznościowych na wartość europejskich spółek publicznych”, której promotorem był prof. dr hab. Jacek Cyprjański (Uniwersytet Szczeciński).

Prace magisterskie

Pierwsza nagroda:

  • Jan Maliński za pracę „Kompromis jako pochodna współzależności pomiędzy wybranymi wskaźnikami finansowymi i miarami ryzyka”, której promotorem był dr Leszek Mosiejko (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie).

Wyróżnienia:

  • Przemysław Humięcki za pracę „Fundusz Ekspansji Zagranicznej FIZAN jako kapitałowy instrument wsparcia internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw”, której promotorem był dr Piotr Kuszewski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie);
  • Karina Wisłocka za prace „Wpływ Covid-19 na sytuację finansową europejskich koncernów naftowych w 2020r. na przykładzie Royal Dutch Shell, BP oraz Total”, której promotorem był dr hab. Andrzej Sztando, prof. UEW (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu).

Po raz pierwszy przyznano także wyróżnienie specjalne, którego Patronem jest PFR Portal PPK. Wyróżnienie otrzymał Maciej Markowski za pracę „Świadomość emerytalna młodych Polaków jako destymulanta dobrowolnych oszczędności emerytalnych na przykładzie studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego”, której promotorem była prof. dr hab. Grażyna Borys (Uniwersytet Zielonogórski).

MK

Dyskusja (0 komentarzy)