Aktualności
Konkursy
03 Lutego
Opublikowano: 2021-02-03

Najlepsze prace na temat rynku kapitałowego

Autorzy prac obronionych na Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na na Uniwersytecie Warszawskim zdobyli główne nagrody w Konkursie o nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych.

Konkurs miał na celu popularyzację wiedzy na temat rynku kapitałowego, jego instytucji oraz nowoczesnych instrumentów finansowych. Oceniano prace licencjackie, magisterskie i doktorskie obronione w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2020 roku.

W siódmej edycji konkursu wpłynęło 76 zgłoszeń, w tym 33 prace licencjackie, 34 prace magisterskie i 9 prac doktorskich. Kapituła, składająca się z pracowników naukowych oraz ekspertów GPW, brała pod uwagę przede wszystkim poziom merytoryczny prac – w tym oryginalność przedstawionego tematu, zakres badań, innowacyjność formułowanych wniosków, a także dobór źródeł bibliograficznych i poprawność językową.

Prace doktorskie:

 • Główna nagroda (8 tys. zł) dla Katarzyny Brzuszkiewicz za pracę Podmiotowe korelaty stosowania strategii inwestycyjnych przez inwestorów indywidualnych na rynku finansowym, obronioną na Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (promotor: dr hab. Elżbieta Kasprzak, prof. nadzw. UKW).

Wyróżnienia (po 1500 zł):

 • Jacek Krawiec za pracę Wpływ ryzyka kredytowego na stopy zwrotu z akcji i ich zmienność na przykładzie spółek z sektora MŚP notowanych na NewConnect i GPW w latach 2007–2017, obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (promotor: dr hab. Paweł Śliwiński, prof. nadzw. UEP)
 • Maciej Łobza za pracę Efektywność inwestycji odpowiedzialnych społecznie na przykładzie wybranych indeksów giełdowych, obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (promotor: dr hab. Paweł Śliwiński, prof. nadzw. UEP)
 • Paweł Pisany za pracę Uwarunkowania rozwoju rynku instrumentów dłużnych przedsiębiorstw, emitowanych w walucie krajowej, na przykładzie wybranych gospodarek azjatyckich w kontekście doświadczeń z kryzysu 1997, obronioną w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (promotor: dr hab. Cezary Wójcik, prof. SGH)
 • Łukasz Pyfel za pracę Społeczne uwarunkowania działań inwestorów indywidualnych na przykładzie wybranych segmentów rynku finansowego, obronioną na Uniwersytecie Łódzkim (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Konecki)
 • Izabela Prager za pracę Doradcy inwestorów do spraw głosowania (proxy advisors). Studium prawnoporównawcze, obronioną na Uniwersytecie Warszawskim (promotor: prof. dr hab. Michał Romanowski).

Prace magisterskie:

 • Główna nagroda (4 tys. zł) dla Jakuba Grzyba za pracę Ocena przydatności modelu Famy-Frencha do analizy stóp zwrotu akcji notowanych  na GPW w Warszawie, obronioną w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (promotor: dr hab. Michał Rubaszek)

Wyróżnienia (po 1500 zł):

 • Franciszek Chmiel za pracę Risk preferences and the central bank’s forward guidance equity premium, obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (promotor: dr Małgorzata Snarska)
 • Marek Jędryka za pracę Predykcja notowań akcji spółek indeksu WIG20 na podstawie informacji prasowych, obronioną w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie (promotor: dr inż. Teresa Mroczek).

Prace licencjackie:

 • Główna nagroda (2 tys. zł dla Mileny Gralewskiej za pracę Asymetria informacji  a struktura kapitału i wartość przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie, obronioną na Uniwersytecie Warszawskim (promotor: dr hab. Anna Białek-Jaworska)

Wyróżnienia (po 1 tys. zł):

 • Sylwia Cieślik za pracę Zastosowanie struktury variable interest entity na zagranicznych giełdach papierów wartościowych, obronioną na Uniwersytecie Łódzkim (promotor: dr Tomasz Sosnowski)
 • Magdalena Kusowska za pracę Ocena skuteczności strategii kontrariańskiej i momentum na przykładzie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, obronioną na Politechnice Gdańskiej (promotor: dr hab. Błażej Prusak, prof. nadzw. PG).

Konkurs o nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych organizowany jest cyklicznie przez Fundację GPW oraz GPW. Wiosną ogłoszona zostanie kolejna jego edycja.

MK, źródło: GPW

Dyskusja (0 komentarzy)